Na skok ve městě pod dálničním mostem

Tisíce řidičů dennodenně profrčí ve výšce nad městem, jež by snad mohlo být u nás nejstarší. Prý tu dokonce stávalo bájné germánské hradiště Marobudum, které se marně snaží historici a archeologové lokalizovat. Jenže to jsou jen domněnky. Jisté je pouze to, že Velké Meziříčí, o kterém bude na následujících řádcích řeč, nabízí více než jen známý dálniční most Vysočina.

Sjet na chvíli z D1 se vyplatí na řadě míst, jedenáctitisícové město na řece Oslavě, o němž písemné prameny spolehlivě mluví až k roku 1281, je jedním z nich. Dominantou Velkého Meziříčí, kromě zmíněného mostu (o kterém jsem psal tady), je na skále nad městem se tyčící zámek přebudovaný z původního středověkého hradu, na němž se narodil někdejší nejvyšší kancléř Království českého Vratislav II. z Pernštejna (s nímž je mimo jiné spojena výstavba renesančního zámku v Litomyšli zapsaného na seznamu kulturního dědictví UNESCO). Meziříčský zámek prošel do současnosti mnoha stavebními proměnami, zatímco hlavní budova je barokní, objekty předzámčí byly ještě na přelomu 19. a 20. století novogoticky upravovány.

Za zmínku určitě stojí i několik změn využití, po druhé světové válce zkonfiskovaný zámek sloužil nějakou dobu jako porodnice, v současnosti v části zámku, který byl vrácen posledním majitelům, tedy rodině Podstatzkých-Lichtensteinů, sídlí Muzeum Velké Meziříčí, které se kromě klasických vlastivědných sbírek zaměřuje na vývoj pozemních komunikací od středověkých stezek po dnešní dálnice. Na zámku je k vidění také kapesník Františka Maria Alfreda hraběte z Harrachu s krví arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Hrabě Harrach, který byl arcivévodovým pobočníkem a byl u osudného sarajevského atentátu, na počátku 20. století meziříčské panství vlastnil.

Od zámku lze vyrazit na procházku rozlehlým parkem, který volně přechází v les. Pokud ale sejdeme ze zámeckého vrchu a přejdeme rušnou hlavní silnici, ocitneme se v historickém středu města, na náměstí, které se jmenuje prostě Náměstí. Když odhlédneme od toho, že jeho plocha slouží hlavně jako parkoviště, můžeme si po obvodu Náměstí všimnout celé řady zajímavých a památných objektů. V prvé řadě to jsou farní kostel sv. Mikuláše, z jehož věže se lze podívat na město z výšky, a renesanční radnice, kde turisté najdou informační centrum, ale i pamětní desku upomínající na krvavý konec druhé světové války ve městě.

Za pozornost stojí i další renesanční domy, často zdobené sgrafity, zejména pak naproti kostelu palác někdejšího luteránského gymnázia, kterou po dohodě s moravskými nekatolickými pány nechala zřídit Alena Meziříčská z Lomnice v roce 1578 s cílem navázat na činnost Jednoty bratrské v Ivančicích. Škola tu ale fungovala jen krátce, po třicetileté válce tu byl až do poloviny 20. století pivovar, nyní tu jsou obchody, ale hledají se cesty k důstojnějšímu využití památné stavby.

Budeme-li od kostela a bývalého gymnázia pokračovat Komenského ulicí, dojdeme až k pozůstatku městského opevnění s Dolní bránou a baštou, před nimi stojí drobný kostelík sv. Kříže patřící k někdejšímu špitálu. Přes říčku Balinku lze pak dojít až k obydlí meziříčíských katů. V centru města se dochovaly také památky na židovské obyvatele města, stačí od kostela sv. Mikuláše jít Kostelní ulicí a přejít onu rušnou hlavní ulici a rázem stojíme před dvěma bývalými synagogami. Ta starší byla postavena na konci 17. století, novogotická Nová synagoga pochází z druhé poloviny 19. století. Přes řeku Oslavu je pak možné dojít také k židovskému hřbitovu s více než 1300 náhrobků a k městskému hřbitovu s kostelíkem Nejsvětější Trojice. Synagogy ani hřbitovy už ale na následujících fotografiích neuvidíte, v Meziříčí jsem byl pouze na skok. Na druhou stranu mezi nimi najdete jinou zajímavost – rozhlednu na Fajtově kopci, kterou někteří označují pro její podobu šroubovice DNA za nejkrásnější rozhlednu u nás (viz článek Z ptačí perspektivy)...

Na kraji historického centra: dochovaná bašta městského opevnění... 

... a Dolní brána v sousedství.

Průhled branou do Komenského ulice a ke kostelu sv. Mikuláše

Meziříčská radnice

Obecník, někdejší kulturní centrum města

Sgrafita na fasádě Obecníku

Náměstí s kostelem sv. Mikuláše

A tady už jdeme k zámku...

Následuje několik fotek ze zámku.


Pohled zpět do centra, věž farního kostela

Zpátky na Náměstí


Portál farního kostela

Bývalé luteránské gymnázium...

... a jeho portál

A ven zase Dolní branou

Slíbená rozhledna na Fajtově kopci

Web: www.velkemezirici.cz
Informační centrum: Radnická 1
Jak tam autem: Po dálnici D1, exity 141 a 146
Jak tam vlakem: Do Velkého Meziříčí osobákem z Křižanova, kde je rychlíková stanice na trati Brno do Prahy přes Žďár nad Sázavou.

Komentáře