Do Držovic za výhledy i Napoleonem

Když se vysloví místní název Držovice, valné většině těch, kteří budou tušit, se vybaví především nákupní centra na severu Prostějova při staré císařské cestě na Olomouc. Poněkud v "utajení", mezi starou císařskou a dálnicí D46, však leží obec, dříve i část města Prostějova, jejíž historie sahá k roku 1141 a jistě ještě kousek dál. Pokud ale jen projíždíte, sotva si všimnete, že Držovice jsou něco více než jen těch pár domů podél silnice.

3,6 km / mapa / okres Prostějov

Historické jádro obce tvoří typická hanácká ulicovka, která je, s přimhouřením oka, kolmá na císařskou cestu a dálnici. Dnes nese označení SNP – Slovenského národního povstání, a i když je tu několik domů prázdných či zašlých, je to ulice poměrně pěkná a udržovaná, jak se na střed obce (byť hlavní ruch je dnes jinde) sluší a patří, s několika kříži nebo památníkem padlých ve světové válce. Dominantou je novorománský kostel sv. Floriána z počátku 20. století. Ten však není jedinou stavbou zasvěcenou tomuto patronovi.

Svatému Floriánovi je zasvěcena i kaplička na kopci nad obcí, v těsné blízkosti zdejší cihelny, při několikrát zmiňované původní císařské silnici. Drobná barokní stavba ze začátku 18. století, později upravovaná, jak dosvědčuje letopočet na vstupním portálku, je oblíbeným cílem místních. Není to ani tak kvůli modlitbě (ale procesí sem chodí také) jako spíše kvůli parádnímu výhledu na Prostějov se všemi věžemi a komíny, Držovice a široké okolí.

Pokud byste chtěli Držovice poznat nejen coby zákazníci obchoďáků a projíždějící, doporučím vystoupit v blízkých Vrahovicích, části Prostějova, se kterými mají Držovice leccos společného. Třeba legendu o původu svého názvu. Ten se prý totiž ujal poté, co byl ve vesnici zadržen pachatel tragického činu, který sem utekl právě z Vrahovic. Mimochodem Vrahovice... Nelekejte se, pokud po vystoupení z vlaku uslyšíte střelbu, nedaleko je policejní střelnice. Naopak zamiřte rovnou ke kostelu sv. Bartoloměje a pak ulicí Čs. odboje až k mostu přes dálnici – a pak už jste v Držovicích. A až budete od kaple sv. Floriána scházet zase dolů do obce, můžete se zastavit třeba v restauraci U Císařské cesty, kde se v roce 1805 rokovalo o rozmístění vojsk a demarkační linii oddělující rakouská a ruská vojska na jedné straně od Napoleonových vojáků na straně druhé.


Komentáře