Kamenná panna si střeží své tajemství


Víte, kde najdete jednu z nejtajemnějších moravských postav? Zamířit za ní musíte na jih Vysočiny, do Jemnice. Symbolem města je totiž tzv. Kamenná panna vsazená do Horní brány (mapa), jednoho ze starých vstupů do historického centra města (který byl ale nedávno doplněn o nepůvodní cimbuří). Koho zhruba metrová středověká žulová plastika představuje, není dosud objasněno. A navíc se objevují i hypotézy, že vůbec nemusí jít o ženu...

Místní pověsti minimálně v otázce pohlaví mají jasněji, jen se nemohou shodnout, zda jde o pohanskou bohyni, dceru krále Přemysla Otakara I. Anežku, královnu Konstancii anebo o dávnou zakladatelku města pannu Jemnu. A další možnosti nabízí knížka pověstí nazvaná Kamenná panna, kterou lze koupit v jemnickém informačním centru. Jedna z nich praví, že při dlouhém vojenském obléhání, když už obyvatelé pomýšleli na kapitulaci kvůli hladu, dívka Jemna hodila svého ochočeného beránka přes zdi. Obléhatelé usoudili, že ve městě nejspíš ještě nemají nouzi a že by před hradbami mohli ležet ještě dlouho bezvýsledně, tak odtáhli. Na dívčinu počest nechali měšťané svůj domov přejmenovat na Jemnici a nechali vytesat její podobu do kamene. Další pověsti pak například hovoří o sestrách Jemně a Drozdě, kterým otec daroval sídla v různých částech své podyjské říše a obě města, Jemnice i rakouské Drozdovice (Drosendorf), i dnes mají něco málo společného, například zachovalé úseky opevnění. Zatímco v Drozdovicích stojí hradby téměř podél celého centra, ty v Jemnici jsou kratší, mají však vsazenou "svoji" ze sester. 

Umístění Kamenné panny v Malé brance je ovšem podstatně mladší, než napovídají pověsti, stejně tak i její . Sochu, která podle odborníků byla zhotovena někdy kolem roku 1500, totiž našli na počátku 19. století v bývalém vodním příkopu v troskách zřícené hradby. Tajemnou sochu poté zazdili do zdi Dolní brány, kde vydržela až do roku 1968. Tehdy byla přesunuta o něco výše tzv. Malou brankou, uličky, která sloužila jako vstup do města pro pěší a menší povozy, na současné místo. Ve zdi Horní brány v současnosti ale již není originál sochy, na kterém se v běhu času podepsaly povětrnostní vlivy, nýbrž její kopie. Původní socha by měla být k vidění v místním muzeu. To ale nic moc nemění na tom, že ta plastika v brance si stále hlídá své tajemství. A že je symbolem města, kdysi královského, byť není možná tak nápadná jako věž kostela sv. Stanislava či další zdejší památky. A že jich v Jemnici je. Ale o nich až po další, snad delší návštěvě...Komentáře