Facebook

Mapa nafocených míst, odkazy vedou na facebookovou stránku Moravský turista. Barevné odlišení značek symbolizuje jednotlivé regiony/fotoalba. Obce a města jsou příslušné do daného regionu či alba ve většině případů s ohledem na někdejší politické okresy, jinak s ohledem na vzájemnou blízkost či jiné spojující okolnosti.