Olomouc: Smírčí kříž v Topolanech

Na vraždu švédského důstojníka místním mládencem za třicetileté války údajně upomíná pískovcový smírčí kříž, který stojí na kraji Topolan při silnici na Hněvotín. Mladík měl oficíra zabít kvůli tomu, že mu chodil za jeho milovanou. Vražedným nástrojem byla tesařská sekera, jejíž obraz je do kříže vytesán. Kříž tu pak dotyčný vztyčil kvůli odpuštění hrůzného činu.

Tak to alespoň říká ta nejznámější z místních pověstí, jiné pro změnu tvrdí, že jde ve skutečnosti o náhrobní kámen na hrobu několika vojáků padlých při některé z válek, které se Olomouce a okolí v minulosti dotkly.

Ať tak či tak, historik Milan Tichák ve svých knihách připomíná ještě jednu "funkci" tohoto kříže. U drobné památky na kraji obce se zastavovaly pohřební průvody, které mířily k farnímu kostelu do Hněvotína, nebožtíci se tu symbolicky loučili se svou vsí.

Necelý metr vysoký kříž by měl stát na původním místě, kříž byl totiž pro lid něco nedotknutelného; a kdo na něj přece jen vztáhl ruku, poškodil ho či převezl na jiné místo, tomu se kříž měl mstít, nejhůře smrtí. Pokud tedy budeme brát jako pravdu tu nejznámější místní legendu, stojí kříž na místě, kde došlo k vraždě švédského vojáka. Do 50. let minulého století tu podle pamětníků stála také boží muka. Ta však byla povalena žebřiňákem při svážení obilí a nikdo je již nikdy neobnovil.

Komentáře