Křížovou cestou ke sv. Martinu na Olšanských Horách

Olšany na Šumpersku jsou známy především díky papírně, která má přes 150 let dlouhou tradici. Pod správu obce v údolí řeky Moravy ale patří také osada tvořená několika domy a poutní kaplí sv. Martina zvaná Na Horách nebo Olšanské Hory. A právě sem do nejsevernějšího výběžku Zábřežské vrchoviny se podíváme s tímto tipem na příjemnou procházku. Paradoxně ale vyjdeme ze sousedních Horních Studének, odkud je k osadě lepší přístup a odkud především vede k poutnímu místu křížová cesta. 

5,2 nebo 7,4 km / mapa, mapa / okres Šumperk

Na počátku osady v nejvyšším místě olšanského katastru byla potřeba odpočinku. Zkrátka a dobře si tu sedláci, kteří chodili obdělávat zdejší políčka, vybudovali malou občerstvovnu. Později přibyly další domy a ve 30. letech minulého století kaple zasvěcená sv. Martinovi. Světec byl zvolen z vděčnosti za zdárné dokončení kaple a sirotčince dole v Olšanech, jejich základní kámen byl položen právě na svátek sv. Martina. Za výstavbou kaple na Horách stál páter Jindřich Valouch, olšanský rodák, který usoudil, že to mají zdejší obyvatelé daleko k farnímu kostelu do Horních Studének. Se stavbou se začalo koncem září 1934, k vysvěcení svatostánku došlo po necelých dvou letech, v létě 1936. Vedle kaple vyrostl také menší poutní dům, který využívali řádové sestry a poutníci. 

Po druhé světové válce byl však poutní dům využíván jako rekreační objekt, když byl po roce 1989 navrácen Kongregaci sester premonstrátek, dlouhodobě se o kapli i někdejší poutní dům starala zábřežská Charita společně s farníky z Olšan. V novém tisíciletí pak byla od Horních Studének ke kapli na Horách vybudována křížová cesta o čtrnácti zastaveních, požehnaná v květnu 2013. V současnosti patří areál skautům, konkrétně skautskému středisku v zábřežské Skaličce, přičemž je možné si chatu pronajmout nejen na víkendový pobyt. A stejně tak se lze domluvit i na zpřístupnění kaple. Anebo místo navštívit v době tradiční listopadové poutní slavnosti. 

Jak už jsem psal výše, nejpohodlnější přístup na Hory je z Horních Studének, průvodcem jinak klidnou kopcovitou krajinou, která však v létě ožívá ruchem z táborů, je zmíněná křížová cesta. Vydáme se k ní od kostela sv. Leonarda po modré turistické značce ve směru na Klášterec, vyplatí se ale ještě předtím si původně renesanční stavbu alespoň zvenčí prohlédnout. A stejně tak malý hřbitov, který dominantu obce blízko města Štíty obklopuje a který je obehnán ambitem vybudovaným v 18. století jako ochrana pro poutníky při špatném počasí. Pokud vás při prohlídce zaujmou někde zblízka slyšitelné "divné" zvuky, můžete si ještě zajít k blízké oboře, kde se pasou daňci a mufloni. Nutno ještě dodat, že přímo u kostela je autobusová zastávka i malý plácek pro zaparkování auta, tedy jde o ideální výchozí místo. 

Modrou značku sledujeme jen pod vysílač na kopci U Příčnice, odkud se nabízí pěkný výhled na okolní hory (pokud tedy zrovna není mlha nebo neleje jako z konve), pak už tabule upozorní na začátek křížové cesty tvořené čtrnácti dřevěnými sloupky s pašijovými obrázky. Její trasa vede krátce po polní cestě a brzy se schová do stínu lesa. Za Kamenným potokem se pak již ocitáme u palouku, který je místem letních táborů, teď během koronavirového podzimu je připomínají víceméně jen vybudované kadibudky. Do Olšanských Hor je to už jen kousek a objeví se první ze zdejších chat. Za dalšími dvěma chalupami pak stačí zahnout doleva a udělat posledních pár desítek kroků ke kapli, u které je možné posedět a užít si tu chvíli klidu. 

Poté se nabízí několik možností. Křížovou cestou se vrátit zpět do Horních Studének, také si lze návrat zpestřit malou zacházkou po blízkých polních a lesních cestách. Pokud se ale nemusíme vracet k autu u studénského kostela, můžeme z osady pokračovat mezi lesy z kopce až do Olšan na autobus nebo přes Klášterec na bohutínskou vlakovou zastávku. Poznámka pro rodiče malých dětí: trasa ze Studének na Hory a zpět je zvládnutelná bez problémů i s kočárkem. 
Komentáře