Olomouc: Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Týnečku

Poslední městskou částí Olomouce směrem na Šternberk je Týneček, z něhož většina lidí zná především zástavbu podél hlavní silnice a okolo zdejší autobusové točny. Jádro někdejší samostatné obce ovšem leží poněkud stranou, a je tedy ušetřeno dopravního ruchu. Ozdobou nevelké návsi je kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. 

Původně ve středu vsi, která v době první zmínky (1263) patřila velehradskému klášteru, následně klášteru Hradisko a v 16. století postupně přešla do vlastnictví jezuitů, stála zvonice a barokní sloup Panny Marie. Do dnešních časů se ale nedochovaly. Jediné, výrazně zjednodušené vyobrazení sloupu představuje stará obecní pečeť, ví se však, že sloup měl vysoký trojúhelníkový podstavec, na němž byly umístěny sochy sv. Apolónie, sv. Floriána a sv. Vavřince a obrazy znázorňující Nejsvětější Trojici a šest morových patronů. Na vrcholu pak byla socha Panny Marie. 

Sloup nechal vystavět v roce 1714 jako připomínku záchrany vsi před morem tehdejší rektor jezuitské koleje Miller, památka na návsi stála ještě skoro celé 19. století. Když ale v roce 1888 v Týnečku, který nejen z hlediska přifaření spadal pod sousední Chválkovice, budovali kapli se štíhlou zvoničkou, sloup stojící v její těsné blízkosti strhli a rozebrali. Sochy byly využity k výzdobě nového nevelkého svatostánek. Ten nese zasvěcení Neposkvrněného početí Panny Marie a v jeho průčelí je nepřehlédnutelná socha sv. Floriána, je ale zároveň i jistou památkou na Bibianu Stejskalovou, předčasně zemřelou manželku Františka Stejskala, mlynáře a tehdejšího majitele zdejšího bývalého panského statku, která na stavbu kaple věnovala potřebné peníze. 

Lípa před kaplí zase připomíná osvobození v roce 1945, které tu ale bylo poněkud dramatické. Týneček sice byl z dnešních olomouckých městských částí osvobozen jako první, záhy se ale dostal pod těžkou palbu německého dělostřelectva, která řadu domů ve vsi zcela zničila a množství poškodila. Především jí ale vedle vojáků padla za oběť tři místní děvčata se svou babičkou, jejich jména jsou připomenuta na pomníku obětí světových válek u blízké školky. Komentáře