Olomouc: Polní kaple Panny Marie Bolestné v Nemilanech

Uprostřed polí při cestě k Novým Sadům a pod čtyřmi duby stála kdysi nemilanská kaple Panny Marie Pomocné. V současnosti je skoro vše jinak: stromy tu nejsou, do místa, kde rostly, vede od středu dřívější obce Sportovní ulice a pole začínají teprve o kousek dál. Kaple ale stojí, byť měla také namále. Není to totiž tak dávno, co tu trčely z vysoké trávy jen časem a nezájmem ohlodané obvodové zdi. 

Nevelká polní kaple vyrostla v polích za Nemilany, v polovině 18. století, (podle tabulky u vchodu) s prosbou o ochranu obce a jejích obyvatel před povodněmi. Nešlo ovšem jen o velkou vodu. Ke kapličce pravidelně na jaře o svátku sv. Marka mířila prosebná procesí za ochranu úrody před živly a za hojnost obilí, při nichž mimo jiné kněz pokropil zasazené plodiny svěcenou vodou a hospodáři do polí usazovali křížky z posvěceného dřeva nebo kočičky. 

Ač mně momentálně dostupná literatura o tom, kdy kaplička začala trpět nezájmem místních, nemluví, dokážu si domyslet, že to bylo po druhé světové válce, kdy muselo odejít původní německé obyvatelstvo Nemilan (německy Nimlau) a kdy po nástupu komunistického režimu byl vliv církve v běžném životě potlačován. To se odráželo i v tom, že v okolí Nemilan nebo Slavonína zanikla nebo byla poškozena řada drobných lidových památek, jako kříže, boží muka nebo právě kapličky. Není pak příliš těžké narazit na internetu nebo například v knize Jána Kadlece o drobných památkách olomouckých předměstí na fotografie stavu nemilanské polní kaple těsně po roce 2000. Byla v troskách, bez střechy, zničený interiér, jen poškozené obvodové zdi. 

V roce 2004 nicméně odstartovala obnova kaple, kterou zakončilo její vysvěcení 15. září 2007, tedy v roce, kdy si Olomouc a celá Morava připomínala 10 let od tragických povodní, které se nevyhnuly ani právě Nemilanům. V současnosti je tak kaple znovu jednou z ozdob městské části. Jen je částečně utlačovaná zástavbou, pod duby by jí jistě bylo lépe... 


Komentáře