O kostelíku jasenském

Až do doby, kdy na Moravě působili sv. Cyril a Metoděj má sahat historie kostelíku sv. Klimenta, který stojí na návrší nad vsí Jasenice mezi Velkou Bíteší a Náměstí nad Oslavou. Důkazem má být už samotné zasvěcení svatostánku sv. Klimentovi, který byl prvním světcem u nás uctívaným díky tomu, že právě Cyril a Metoděj přinesli na Moravu jeho ostatky, přičemž zanechali stopy i v Jasenici. Pověsti, které se šířily mezi lidem, také tvrdí, že původně měl kostel stát na protějším břehu potoka Jasinky, avšak zdivo, které bylo během dne postaveno, stálo druhý den v místě dnešní stavby. V místě, kde se ale stavitelům budovat chrám nechtělo, kvůli příkrosti kopce, ale i kvůli nedostatku vody, kterou tak museli na návrší dovážet. Když se ale smířili s tím, že kostel má stát právě tam, co stojí, vytryskl poblíž stavby vydatný pramen, který jim práci ulehčil, a po dokončení kostela se zase ztratil. Objevil se prý zase až při obnově v roce 1905, přičemž tehdejší farář zedníkům říkal, že slyšel od starších obyvatel, že pramen se vždy objeví, když "kostel sejde". Jestli tomu tak bylo i při novějších obnovách, jsem ale nenašel.

Stejně tak se ale nejspíš již nenajdou věrohodné důkazy, že kostel sv. Klimenta opravdu pamatuje sv. Cyrila a Metoděje. Odborníci jeho vznik kladou spíše do poloviny 13. století, přičemž původně šlo o pozdně románskou loď s pravoúhlým kněžištěm, teprve v 16. století byla přistavěna renesanční věž s bedněnou zvonicí a v 19. století ještě sakristie. Odnepaměti se nicméně u kostela pohřbívá a úctyhodné stáří mají i zvony ve věži, menší by měl být z přelomu 14. a 15. století na větším je čitelný nápis s letopočtem 1488. Pěkný, udržovaný, památkově chráněný kostelík je poměrně působivě a fotogenicky usazen v krajině, a pokud se k němu vydáte tak, jako my při jednom dřívějším větracím výletě, bude vám připadat, že tu stojí docela osamoceně, ani vidu, ani slechu po dědině. Ale nejsou to jen turisti, kdo sem pro malebnost a i klid místa zavítá. Kostelík si vyhlédli před časem i filmaři a objevil se hned v prvním díle seriálu Četníci z Luhačovic, jehož ústředním místem jinak byl zámek v nedalekém Lesním Hlubokém.

Sluší se ovšem dodat, že Jasenice se může pochlubit ještě další pozdněrománskou stavbou přímo uprostřed obce, je jí oproti kostelu výrazně menší kaple sv. Maří Magdalény, taktéž zbudovaná kolem poloviny 13. století a taktéž se starobylým zvonem, který pochází z roku 1494. Za sebe ale mohu říci, že jsem kapli, i díky pravděpodobně nedávno provedené rekonstrukci a celkové strohosti, takové stáří při naší návštěvě rozhodně nehádal. Hned naproti kapli pak nelze přehlédnout další jasenskou/jasenickou stavební historickou památku – hradební zeď s pilíři coby pozůstatek zdejší renesanční tvrze. Když si pak připočteme, že cestou údolím potoka Jasinky třeba na vlak do Náměště, jako jsme šli my na zmíněném Větrání, je možné zažít nejednu veselou chvíli při překonávání brodů, je to už dost velký "balíček" důvodů, proč tuto malou vesnici na Vysočině navštívit. Nebo vám to přijde málo?

Komentáře