Kaplička na křižovatce cest

Nanebevzetí Panny Marie, takové zasvěcení dostala moderní kaplička, která před nedávnem vyrostla nad Domašovem u Šternberka. Říká se jí ale Kaplička na křižovatce cest. Křižovatce jednak reálné, neboť tu silnici z Domašova do Jívové křižuje polní cesta, jednak také symbolické, když je i připomínkou minulosti. Před dlouhými lety totiž již kaple v místě s krásným výhledem k Domašovu a dále do hanácké roviny stála, prý snad už v 18. století. 

Na konci 19. století nechala drobný svatostánek znovu vybudovat místní německá rodina Tihelkových, která o kapli pečovala až do druhé světové války. Po vysídlení německých obyvatel však začala kaple chátrat a zatímco ještě v roce 1953 si lze na tehdejší státní mapě všimnout u křižovatky cest značky pro kapli, na mapě z roku 1969 již chybí. Pozůstatky jejího zdiva zarůstaly mezi dvěma stromy u silnice trávou, až padlo v obci z iniciativy Jaromíra Machaly, který se věnuje rekonstrukcím drobných sakrálních památek v okolí, rozhodnutí, že kapličku k blížícímu se výročí 800 let od první písemné zmínky o Domašovu obnoví. Původně bylo v plánu vybudovat podle starých fotografií přesnou kopii kaple, nicméně architekt Petr Leinert představitele obce přesvědčil, že vhodnější bude stavbu v duchu moderní doby, která bude použitým materiálem k původní stavbě odkazovat. 

A tak u silnice vyrostla jednoduše krásná hranolová stavba s prudce zkosenou střechou z místní břidlice, břidlicové je také ostění zamřížovaného vstupu a další prvky. Tvar kaple se opakuje i v podobě oltáříku se soškou Panny Marie a v podobě sloupu, který nese tabuli s informacemi o kapli. Vzniklo tu také posezení, které již od dokončení a pozdějšího vysvěcení stavby v srpnu 2020 využila řada návštěvníků včetně mě. V bezprostřední blízkosti jsem ale seděl jen chviličku, než mi došlo, že lavička přes silnici je lepší – jednoduše proto, že si z ní můžete užít pohled na kapli. Pokud jste dosud o této moderní stavbě neměli tušení, můžete výlet sem spojit nejen s návštěvou samotného Domašova, kterému dominuje pozdně barokní kostel sv. Martina (byť s prostým vzhledem), ale také třeba pramene Těšíkovské kyselky nebo s procházkou hlubokým Bělkovickým údolím s dravým Trusovickým potokem, které je oblíbenou rekreační oblastí. Zároveň tu ale také kamenolom ukousal lokalitu zaniklého středověkého hradu, který založil Karel IV....
Komentáře