4. června 2015

Foto: Olomoucké kostely

Hanácká metropole je po staletí duchovním centrem Moravy. Dokládá to nejen zdejší arcibiskupství, které je považováno za pokračování velkomoravského biskupského stolce, ale také množství klášterů a především kostelů a dalších svatyní, které ulice města zdobí a jejichž věže jsou nedílnou součástí městského panoramatu. 

Ten nejstarší olomoucký kostel ale paradoxně už ve městě nenajdeme, stával v místech předního traktu dnešní budovy filozofické fakulty, bohužel "nepřežil" josefinské reformy, podobně jako třeba stavebně zajímavý kostelík, který stával na Blažejském náměstí. Synagogu na dnešním Palachově náměstí zase zničili nacisté po vyhlášení protektorátu, sloužila jen čtyři desítky let... 

Přehled všech olomouckých svatostánků současných i těch nedochovaných podává publikace Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci, která vyšla v roce 2008. Následující fotografie ovšem nepocházejí z této knihy, jde o mé vlastní obrázky, které se mi během procházek nashromáždily v archivu. Není jich málo, přesto nejsou zachyceny všechny církevní stavby, ono to snad ani v Olomouci nejde. Také nejsou technicky dokonalé, to je rukama...

Sbor Prokopa Holého v Černovíře
Sv. Cyril a Metoděj v Hejčíně
Interiér kostela Panny Marie Pomocné v Hodolanech
Sv. Urban v Holici
Věž kostela sv. Barbory ve Chválkovicích
Pohled na loď dřívějšího konventního kostela kláštera Hradisko
Věž bývalého konventního kostela na Hradisku
Sv. Štěpán na Hradisku
Kostel Panny Marie Pomocnice na Nové Ulici
Sv. Filip a Jakub na Nových Sadech
Sv. Ondřej ve Slavoníně
Bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku

Kaple Jména Panny Marie ve svatokopeckém areálu
Varhany ve svatokopecké bazilice
Sv. Mořic v centru
Edelmannova hrobka v chrámu sv. Mořice
Sv. Mořic
Interiér sv. Mořice
Englerovy varhany ve sv. Mořici
Interiér kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (dominikánský) v Sokolské ul.
Husův sbor v Legionářské ul.
Červený kostel na tř. Svobody
Detail dveří kostela sv. Kateřiny
Sv. Kateřina
Sv. Kateřina
Kapucínský kostel Zvěstování Panně Marii
Vánočně vyzdobený interiér kapucínského kostela
Pohled na chrám sv. Michala s teologickým konviktem z věže sv. Mořice
Průhled na michalské kopule ul. Panskou
Kůr u sv. Michala
Jedna ze svatomichalských kopulí
Model chrámu v křížové chodbě
Věže chrámu Panny Marie Sněžné
Interiér Panny Marie Sněžné
Vstupní portál chrámu Panny Marie Sněžné
Panna Marie Sněžná v zimě
Dóm sv. Václava z parku
Dóm sv. Václava
Interiér dómu
Interiér dómu
Pohled na dóm z Kosinovy ul.
Pohled na dóm z Nových Sadů od řeky Moravy
Evangelický kostel na břehu Moravy
Pravoslavný chrám sv. Gorazda ve večerním osvětlení

Žádné komentáře:

Okomentovat