Foto: Olomoucké kostely

Hanácká metropole je po staletí duchovním centrem Moravy. Dokládá to nejen zdejší arcibiskupství, které je považováno za pokračování velkomoravského biskupského stolce, ale také množství klášterů a především kostelů a dalších svatyní, které ulice města zdobí a jejichž věže jsou nedílnou součástí městského panoramatu.

Ten nejstarší olomoucký kostel ale paradoxně už ve městě nenajdeme, stával v místech předního traktu dnešní budovy filozofické fakulty, bohužel "nepřežil" josefinské reformy, podobně jako třeba stavebně zajímavý kostelík, který stával na Blažejském náměstí. Synagogu na dnešním Palachově náměstí zase zničili nacisté po vyhlášení protektorátu, sloužila jen čtyři desítky let...

Přehled všech olomouckých svatostánků současných i těch nedochovaných podává publikace Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci, která vyšla v roce 2008. Následující fotografie ovšem nepocházejí z této knihy, jde o mé vlastní obrázky, které se mi během procházek nashromáždily v archivu. Není jich málo, přesto nejsou zachyceny všechny církevní stavby, ono to snad ani v Olomouci nejde. Také nejsou technicky dokonalé, to je rukama...

Sbor Prokopa Holého v Černovíře

Sv. Cyril a Metoděj v Hejčíně

Interiér kostela Panny Marie Pomocné v Hodolanech

Sv. Urban v Holici

Věž kostela sv. Barbory ve Chválkovicích

Pohled na loď dřívějšího konventního kostela kláštera Hradisko

Věž bývalého konventního kostela na Hradisku

Sv. Štěpán na Hradisku

Kostel Panny Marie Pomocnice na Nové Ulici

Sv. Filip a Jakub na Nových Sadech

Sv. Ondřej ve Slavoníně

Bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku

Kaple Jména Panny Marie ve svatokopeckém areálu

Varhany ve svatokopecké bazilice

Sv. Mořic v centru

Edelmannova hrobka v chrámu sv. Mořice

Sv. Mořic

Interiér sv. Mořice

Englerovy varhany ve sv. Mořici

Interiér kostela Neposkvrněného početí Panny Marie

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (dominikánský) v Sokolské ul.

Husův sbor v Legionářské ul.

Červený kostel na tř. Svobody

Detail dveří kostela sv. Kateřiny

Sv. Kateřina

Sv. Kateřina

Kapucínský kostel Zvěstování Panně Marii

Vánočně vyzdobený interiér kapucínského kostela

Pohled na chrám sv. Michala s teologickým konviktem z věže sv. Mořice

Průhled na michalské kopule ul. Panskou

Kůr u sv. Michala

Jedna ze svatomichalských kopulí

Model chrámu v křížové chodbě

Věže chrámu Panny Marie Sněžné

Interiér Panny Marie Sněžné

Vstupní portál chrámu Panny Marie Sněžné

Panna Marie Sněžná v zimě

Dóm sv. Václava z parku

Dóm sv. Václava

Interiér dómu

Interiér dómu

Pohled na dóm z Kosinovy ul.

Pohled na dóm z Nových Sadů od řeky Moravy

Evangelický kostel na břehu Moravy

Pravoslavný chrám sv. Gorazda ve večerním osvětlení

Komentáře