Vítejte na blogu Moravského turisty

"Ta naše Morava je jistě krásná zem..." zpívá se v jedné známé lidové písni. Moravský turista, tedy já, přišel jednou s nápadem vytvořit internetovou moravskou turistickou encyklopedii, která by obsáhla všechna zajímavá, krásná či jinak přitažlivá místa Moravy a Slezska. Na encyklopedii začal pracovat, nejprve s vervou, postupně však ubývalo času a turista zjistil, že na to tak nějak nestačí a vytvořit tak obsáhlé internetové dílo sám je docela nemožné, zvlášť kdyby ještě informace měly být pravidelně aktualizované. Vždyť encyklopedie měla obsáhnout přes tisícovku míst a pak dále významné stavby, organizace, naučné stezky... Zkrátka všechno, co by výletníkům mohlo připadat zajímavé.

Práce na encyklopedii utichly, ale Moravský turista, ač toho času stále nemá příliš a spíše to bude ještě horší, jde na to znovu, ale jinak. Již nechce obsáhnout všechno, ale chce Moravu a Slezsko tak nějak představit formou blogu v tematických celcích, jak například Morava renesanční, kde vedle sebe určitě budou v jednom příspěvku stát měšťanské domy ve Slavonicích, historické jádro Telče, ale i tovačovský zámek, který na pohled nevypadá tak lákavě. Známé i méně známé zajímavosti nějak spolu spjaté.

Blog bude vznikat, jak to časové podmínky a další okolnosti dovolí, bez termínů, lhůt. Určitě se tu brzy již ale něco dočtete, tak vyčkávejte a klidně turistujte bez Moravského turisty, pak tu třeba budete moci zavzpomínat na pěkný výlet a zároveň dostanete tip na další...

Komentáře