Olomouc: Kaple sv. Isidora v Řepčíně

Barokní kaple v Řepčínské ulici v Olomouci-Řepčíně je nejstarší stavební památkou této městské části a někdejší samostatné obce. Pochází z 18. století a je zasvěcena sv. Isidorovi, patronu rolníků, jak hlásá nápis na štítě. Zasvěcení se vztahuje ke sv. Isidorovi z Madridu, který celý život pracoval na polích víře rozličně otevřených pánů a svoji práci vždy odvedl ku jejich spokojenosti, byť část dne vždy věnoval modlitbám. Pokoru a pracovitost nepovažoval za nic ponižujícího, byl skromný, milosrdný a dobrý, a to i ke zvířatům. Svatořečen byl v roce 1622.

Při dnešní profesní skladbě obyvatelstva by se mohlo zdát, že se zasvěcení kaple týká jen malého počtu lidí. To je ovšem omyl. Svatý Isidor z Madridu má svého jmenovce, Isidora ze Sevilly, jednoho z nejvlivnějších autorů raného středověku a později prohlášeného učitele církve. Mimo jiné sepsal v 7. století první encyklopedii, v níž shrnul tehdejší lidské znalosti a poznání. Na základě toho ho v roce 2001 prohlásil papež Jan Pavel II. patronem internetu a uživatelů počítačů. Zasvěcení kaple se tedy opět dotýká velké části populace...

Řepčínská kaple vyniká v okolní uliční zástavbě "novotou", v roce 2009 prošla rekonstrukcí, přičemž byl kladen důraz na zachování původního barokního vzhledu z 18. století.

 
Interiér kaple

Komentáře