Olomouc: Terezská brána

Když se na konci 19. století začala Olomouc vzpouzet omezujícímu sevření pevnostních valů, odnesly to jako první městské brány. Dodnes se z tereziánských hradeb dochovala jediná – pojmenovaná po císařovně Marii Terezii.

Bránu vystavěl při budování pozdně barokního opevnění Pierre Filipe hrabě Bechade de Rochepine v letech 1752–53. Své jméno dostala u příležitosti císařovniny návštěvy Olomouce v roce 1754. Tehdy byla tou nejdůležitější – právě jí se do města vjíždělo ze směru od Brna a Vídně. Ale nebylo to úplně jednoduché. Bránu zvenčí města kryly a chránily bastiony, dalším prvkem po projetí branou byl most přes už neexistující Mlýnský potok, který se tekl středem dnešní třídy Svobody, a pak teprve mohl návštěvník města zamířit k jedné ze dvou vnitřních bran.

Průhled branou k městu, 
resp. vodním kasárnám
Dominantním prvkem Terezské brány je pískovcový portál hlavního průjezdu s tympanonem zdobeným znaky monarchie. Po zbourání navazujících hradeb se tak z brány, nyní stojící na kraji nepříliš vzhledné plochy Palachova náměstí při rušné třídě Svobody, stal prostorový solitér, který svým vzhledem připomíná vítězný oblouk, jak jej třeba znají ti, co byli v Paříži – byť v krapet skromnějším měřítku.

Avšak být tomu tak již dávno nemuselo, neboť po zrušení pevnosti hrozilo zbourání také jí. Tuto jedinečnou ukázku vojenské barokní architektury zachránil vídeňský architekt Camillo Sitte, který v roce 1894 navrhoval pro olomoucké radní regulační plán zástavby vojenských pozemků po zrušených hradbách. A právě Sitte navrhl přeložit komunikaci do města a u brány založit parkově upravené náměstíčko, kde mimo jiné až do druhé světové války stála monumentální židovská synagoga. Dnes je na jejím místě a také místě zrušeného lenino-stalinovského pomníku nevzhledné betonové parkoviště.

Stejně jako se proměnilo náměstí, se dodnes změnila i Terezská brána, která i po staletích slouží komunikačnímu významu. Ten jí vrátila úprava ve čtyřicátých letech minulého století, kdy byl branou proražen podélný průchod coby součást chodníků od okresního soudu k tržnici.

Poslední rekonstrukce se pak brána dočkala v roce 2009, kdy byla zbavena vlhkosti, její zdivo očištěno, průchody nově vymalovány, všechny prvky včetně bran či objeveného strážního topeniště řádně zrestaurovány a brána nově nasvícena.

Průhled na Palachovo náměstí

Komentáře