Jarní Větrání startuje za měsíc. Co účastníky čeká?

Přesně měsíc zbývá do začátku jara a taktéž do začátku jarní části turistické série Větrání. Kam se cesty „větračů“ budou ubírat, jsme naznačili již dříve. Nyní přinášíme některé detaily jednotlivých výletů, aby zájemci věděli, na co se mohou těšit.

Oproti podzimním výletům, které mířily hlavně za zajímavostmi v nejbližším okolí Olomouce, má jarní Větrání širší záběr. Turisté se vydají rovinatou krajinou soutoku Moravy a Bečvy do malebné Kroměříže, zvlněným terénem z údolí Bystřice do Šternberka a těsně před letními prázdninami pak zdolají nejvyšší vrchol Rychlebských hor, tisícovku Smrk na hranicích s Polskem. Ke každému výletu najdete na následujících řádcích stručný popis trasy a vypíchnutím některých zajímavostí.

Další podrobnosti, zejména týkající se dopravy, pak budou upřesňovány vždy týden před konáním daného výletu, jednak prostřednictvím článků na webu a jednak ve facebookových událostech výletů.

Do Kroměříža – sobota 21. března
Úvodní výlet nebude nijak fyzicky náročný, jeho dvanáct kilometrů uteče jako voda v Moravě, jejíž tok trasa zčásti sleduje. Cesta začne na vlakovém nádraží v hanáckém městečku Chropyně, jehož historickému jádru dominuje nevelký zámek s expozicí věnovanou zdejšímu rodákovi, malíři Emilu Fillovi. Za zámkem se rozprostírá hladina chráněného Zámeckého rybníka, který oplývá bohatým životem. Přes tok Malé Bečvy pak trasa míří k ose moravské země, řece Moravě. Podél ní dojdeme až do Kroměříže, jež patří k nejkrásnějším městům v České republice a díky zdejšímu zámku a rozlehlým zahradám, památkám UNESCO, ji znají též ve světě. Prohlídku zámku sice vynecháme, ale Podzámeckou zahradu určitě nemineme.
FB událost

Výstup na Svatý Kopeček – sobota 18. dubna
Svatý Kopeček, výrazná dominanta Olomoucka, oblíbený volnočasový cíl Olomoučanů a jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě zkrátka nejde v nabídce vynechat. Stejně jako na podzim se na Kopeček vydáme z Hluboček-Mariánského údolí, po krátkém stoupání dosáhneme vísky Posluchov a následně v lese narazíme na radíkovskou televizní věž a fort, který je nejmladší z pevnůstek budovaných kolem Olomouce v časech c. a k. pevnosti. Po červené značce se poté lesem vydáme k zoo a brzy již dosáhneme cíle – barokní mariánské baziliky. Nebude-li zrovna obsazena svatebčany, určitě nakoukneme dovnitř, stejně tak pokud bude otevřeno, navštívíme Muzeum Matice svatokopecké.
FB událost

Novozámecké Pomoraví – pátek 8. května
Novozámecké Pomoraví byste na mapách těžko hledali. Jde o náš „pracovní“ název pro část chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kterou tvoří park obklopující Nové Zámky, zámek, v němž je dnes umístěn ústav sociální péče. Dovnitř se tedy těžko podíváme, v procházce anglickým parkem, založeným na počátku 19. století Lichtenštejny, nám ale nic nezabrání. Cesta povede kolem klikatícího se toku Moravy, na březích narazíme na některé dochované drobné stavby zámeckého areálu – Chrám přátelství nebo obelisk. Výchozím i cílovým místem tohoto výletu je Litovel.
FB událost

Těšíkovská kyselka – sobota 9. května
Během tohoto sedmikilometrového výletu na účastníky dýchne atmosféra Sudet, ale i větrná současnost, která se do zdejší zvlněné krajiny promítla řadou větrných elektráren. Výchozím místem je Domašov nad Bystřicí, do roku 1945 osídlený výhradně Němci, na což je v obci několik dochovaných upomínek. Z údolí Bystřice zamíříme k Těšíkovské kyselce, pramenu silně mineralizované vody bohaté na hořčík a železo. Pramen je sice kvůli tomu rezavý, ale pitný. Z Těšíkova pak sejdeme až do Šternberka, přičemž se určitě podíváme na zdejší hrad.
FB událost

Čtyři zámky (z Konice do Náměště) – 13. května
Druhá květnová středa patří na Univerzitě Palackého Sportovnímu dni, čehož by byla škoda nevyužít k dalšímu výletu. S názvem Čtyři zámky tentokrát zamíříme na Konicko a, jak název naznačuje, cesta povede kolem čtyř zámků. Na úvod krátce navštívíme zámek v Konici, poté vyrazíme k Ochozské kyselce a dále do Rakovského údolí, na jehož konci stojí zámek Krakovec. Jen kousek je to odtud k dalšímu zámku, tentokrát v Laškově, ten slouží potřebám obce. Terezským údolím podél říčky Šumice pak trasa vede do Náměště na Hané k poslednímu zámku, který je znám i z některých filmů. V jeho těsné blízkosti pak jako bonus navštívíme i pozůstatky náměšťského hradu.
FB událost

Výstup na Bradlo – sobota 6. června
Bradlo je s 599 metry nejvyšším vrcholem Úsovské vrchoviny. V minulosti přes něj procházela hranice mezi oblastmi osídlenými Čechy a Němci, obě strany jej využívaly k nejrůznějším manifestačním akcím. Dnes je skalnatý vrchol Bradla, někdy přezdívaného též Moravský nebo Hanácký Blaník, oblíbeným výletním místem. Turisté na něj nejčastěji míří po modré značce z Libiny, stejně povedou i naše kroky. Až se pak nasytíme výhledu na severní Hanou a blízké jesenické vrcholky, sestoupíme do Nové Hradečné, odkud buď můžeme vlakem vyrazit domů, anebo ještě pokračovat v cestě až do Uničova. S cestou do jednoho z nejstarších moravských královských měst by výlet dosáhl vzdálenosti patnáct kilometrů.
FB událost

Výstup na Smrk – sobota 27. června
Závěr jarní části Větrání obstará poslední červnovou sobotu výstup na nejvyšší vrchol Rychlebských hor Smrk na historickém trojmezí Moravy, Slezska a Kladska. Téměř dvanáctikilometrové putování povede z Ramzové, oblíbeného zimní střediska, přes Petříkov, z něj půjdeme proti proudu Branné a sledováním modré značky dojdeme k hraničníku pod vrcholem. Zpět do nižších poloh pak naše cesta povede směrem do Horní Lipové, nejprve po žluté, pak po modré značce podél potoka Staříče. Ty nás dovedou až k železniční trati, která mezi Lipovou a Ostružnou zdolává velké převýšení, a proto si vysloužila přezdívku Slezský Semmering. A právě po této trati pak pojedeme domů. Na prázdniny/dovolenou.
FB událost

Komentáře