Po roce opět na Kopeček, tentokrát přes Kartouzku

Wolkerova korouhev krajiny tiché a svěcené, žlutavý kostel na Svatém Kopečku u Olomouce bude v sobotu 23. dubna cílem dalšího z výletů Větrání. Nenáročná cesta ovšem nebude jen o poutním místu a známém básníkovi.

Plánovaná trasa vychází z nádraží v Bohuňovicích, zpočátku bude proti proudu sledovat Trusovický potok, aby se v Bělkovicích-Lašťanech odpojila ve směru na Vésku, která je známá golfovým resortem. Na green ovšem cesta nepovede, naopak se odpoutá od silnice a vydá se po okraji lesa k Dolanům.

Tam stojí ruiny někdejšího kartuziánského kláštera. Ten nechali Olomoučtí za husitských válek pobořit, aby nesloužil nepřátelům při obléhání města. Pak už cesta povede jarním lesem po naučné stezce ke svatokopecké zoo a následně k domu, kde žil a tvořil Jiří Wolker, a k areálu baziliky, v němž účastníci navštíví Muzeum Matice svatokopecké, a pokud to bude možné, i samotnou baziliku. Na schodech před chrámem pak výlet oficiálně skončí, ale může následovat společné posezení v některém z místních podniků.

Pohodová trasa měří dvanáct kilometrů, zhruba polovina vede po asfaltu, polovina po lesňačkách. Trasa je k nahlédnutí zde. Po cestě není žádné výraznější stoupání, měli by ji bez jakýchkoliv problémů zvládnout všichni včetně mladších školáků. I přes nenáročnost je účast na vlastní nebezpečí.

Sraz účastníků je v 9:20 před olomouckým hlavním nádražím pod světelnou tabulí s odjezdy MHD, po půl desáté odjíždí vlak ve směru na Šternberk. V Bohuňovicích počkají účastníci z Olomouce na turisty, kteří přijedou za cca patnáct minut vlakem od Šternberka. Z nádraží v Bohuňovicích se odchází nejpozději v 10:15. Cesta do Bohuňovic vyjde na 20 korun na dospělou osobu, při skupinové jízdence méně. Návrat do Olomouce v průběhu odpoledne autobusem DPMO od baziliky, případně ze Samotišek.

V případě nepříznivé předpovědi počasí, zejména silného větru nebo vytrvalého intenzivního deště, se výlet nejpozději v pátek 22. dubna do 12 hodin ruší, přičemž se tato informace objeví ve facebookové události a na webu pořadatelské Radosti z pohybu.

Výstup na Svatý Kopeček je součástí turistické série Větrání Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a jejího webu Radost z pohybu a také seriálu Putování Moravou spolku Moravská národní obec, který propaguje moravskou kulturu. Pod hlavičkou spolku jde o pátý ročník výstupu, přičemž pokaždé se k bazilice dojde jinou cestou. Trasa loňského výletu vedla z Mariánského Údolí (report), rok předtím se šlo z Velké Bystřice.

Svoji účast můžete potvrdit v události na Facebooku.

Komentáře