Tam, kde žlutavý kostel vlá na hoře zelené

Žlutavý kostel vlá na hoře zelené, to je korouhev této krajiny tiché a svěcené, to je Svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky… Dost možná verše Jiřího Wolkera znáte. A právě na toto poutní místo, které básník opěvuje a kde tvořil, se vydáme stranou od rušných cest.

cca 14 km / mapa / okres Olomouc

Svatý Kopeček, jemuž vévodí zdaleka viditelná bazilika Navštívení Panny Marie, patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím Olomouckého kraje, také k vyhledávaným rekreačním místům stálých i dočasných obyvatel Olomouce a okolí. Pokud by vám někdo z Olomoučanů tvrdil, že nikdy nebyl ve zdejší zoo nebo se nekochal od baziliky výhledem na město a okolní hanácké vsi, lže.

Kopeček je přitom také jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Jeho historie se podle pověsti začala psát v první polovině 17. století, kdy olomoucký obchodník s vínem Jan Andrýsek slíbil postavit u města svatostánek, pokud mu půjdou obchody dobře. A skutečně roku 1633 byla stavba kaple dokončena. Při jejím vysvěcení však došlo k zázraku, kdy slepý začal vidět, což se rychle rozkřiklo, a kaple se stala vyhledávaným cílem lidí poutníků.

Během třicetileté války sice Švédové kapli zničili, Andrýsek ji však nechal obnovit. Později ji nahradil barokní chrám, který se stal jedním ze symbolů Hané a Panna Marie na Svatém Kopečku byla uctívána jako královna Moravy. V roce 1995 poutní chrám navštívil papež Jan Pavel II. a povýšil jej na baziliku minor, tedy kostel pod papežskou patronací.

Proti Bystřičce po žluté
Nyní již ale k samotné cestě, kterou jsme v úvodu slíbili vést stranou od rušných od cest. Paradoxně začíná na jednom z nejrušnějších míst v Olomouci, na zdejším hlavním vlakovém nádraží, odkud budeme sledovat žlutou turistickou značku. Vede od nádraží na sever ulicí Jeremenkovou k prvnímu mostu, před ním však uhneme z ulice a vydáme se proti proudu řeky Bystřice, Olomoučany zvané Bystřička. S řekou po boku podejdeme železniční most, po dalším silničním mostu pak přejdeme na druhý břeh do čtvrti Bělidla. Pěšina podél řeky nás postupně vyvede z města, jen kousek za jeho hranicemi uvidíme v poli jeden z pozůstatků olomoucké vojenské pevnosti, fort IV Bystrovany, který je dnes v soukromém majetku. Přes plot ale nahlédnout můžeme.

Pěšina se postupně změní ve zpevněnou cestu lemovanou poli a zahrádkářskými chatkami, které na chvíli vystřídá zástavba Bystrovan, za obcí si musíme dát pozor na hlavu při podcházení železničního mostu. Stále sledujeme žlutou značku, cesta mezi chatkami nás dovede až do Velké Bystřice, kde je možné se na chvíli zastavit a občerstvit v areálu zdejšího zámku a zámeckého pivovaru. Od pivovaru je to pak již kousek na železniční zastávku Velká Bystřice, zastávka, kde se se žlutou značkou rozloučíme.

Stoupání pod Lošovem
Odtud se vydáme po zelené, nejprve na druhý břeh a poté úzkou pěšinou kolem hřiště a garáží za město. Kolem vodní nádrže se pak dostaneme do chatové oblasti při Lošovském potoce. Mezi chatkami projdeme až do lesa, kde sledujeme zelenou značku až na rozcestí Pod Lošovem, odkud se vydáme po modré. Tady musíme zdolat jediné výraznější stoupání, navíc po nezpevněné lesní cestě, ale nestihneme se ani pořádně zadýchat. A kdyby ano, pak se dá na lavičce u kříže nad Droždínem chvíli spočinout.

Svatý Kopeček je již ale na dohled, zbývá poslední kilometr cesty a jsme na rozcestí Svatý Kopeček, MHD, kde si můžeme vybrat. Buď ulicí Darwinovou až k zoo, nebo u hřbitova odbočit a projít až k bazilice.

Doporučuji obojí. V zoo se můžete nejen potkat se zvířaty z nejrůznějších koutů planety, ale také zdolat 27 výškových metrů schodů a podívat se na Olomouc a okolí ze zdejší rozhledny. Pokud se raději držíte při zemi, tak je krásný výhled na okolí města od baziliky. V bazilice pak najdete klid na rozjímání i obdiv barokního umění, poněkud nenápadné je v areálu baziliky umístěné Muzeum Matice svatokopecké, které se věnuje historii poutního místa. Cestou k bazilice přitom neminete oblíbené krámky, kde se lze zchladit zmrzlinou nebo zakoupit suvenýry s motivy Svatého Kopečka, ale i Hanácké republiky.

Avšak pokud jsme začali Wolkerovými verši, měli bychom putování zakončit u vily, kde básník žil a tvořil. Najdete ji kousek za bazilikou v Krejčího ulici.
Komentáře