Z mlhavého rána se vyklubal příjemný podzimní den u Priglu

Ačkoliv venkovní teploty a časté mlhy k vodě zrovna nelákají, s Větráním strávili turisté příjemný den u Brněnské přehrady. Samozřejmě ne koupáním a opalováním, ale putováním po zdejších turistických stezkách, které je dovedly až k rozlehlému areálu hradu Veveří.

Z různých koutů Hané se se mnou do moravské metropole vydalo na patnáctikilometrovou trasu v blízkosti hladiny údolní přehrady na řece Svratce jednadvacet příznivců pěší turistiky. Během brzké ranní cesty ve vydýchaném rychlíku ale ani zdaleka neměli jisté, že něco na výletu uvidí, vlak totiž obklopovala mlha jako mléko. Když ale po vystoupení ze šaliny stanuli u kotvy v bystrckém přístavišti a bylo vidět dál než na špičku nosu, úvahy nabraly pozitivní směr, který nezvrátila ani krátká dešťová přeháňka. Ostatně na tu byli účastníci výletu připraveni.

První zastávka přišla záhy po vyjití z přístaviště, a sice na hrázi přehrady, kde byli výletníci upozorněni jednak na mostní pilíř nedokončené tzv. Hitlerovy dálnice, jejíž objekty lze najít i na jiných místech Moravy, především pak na Malé Hané u Boskovic nebo Jevíčka, a jednak na pomník hrázného Františka Šikuly, který se svými kolegy na konci druhé světové války zabránil zničení hráze.

Poté putování nabralo, dalo by se říci až neobvyklé, tempo a účastníci postupně vystoupali od pláží, hřišť a restaurací až do výšky zhruba dvě stě metrů nad hladinu přehrady. Po táhlém výstupu si v přístřešku na Trnůvce doplnili síly na další úseky cesty, ty už však vedly spíše z kopce. Ale zato za plotem, trasa výletu totiž protnula zdejší rozlehlou oboru. Nutno podotknout, že legálně, přes oboru vede turistická značka a ke zdolání plotů jsou tu instalovány žebříky. Po cestě někteří větrači neodolali množství hub, jiné více potěšila křížová cesta vedoucí z nedalekých Chudčic ke třem křížům, které stojí na místě v minulosti zaniklé kaple. I když výletníci křížovou cestu procházeli v „protisměru“, nebylo to kvůli zrádnému kamennému terénu zrovna jednoduché. Sestup se obešel bez zranění, ale i kdyby se něco nepěkného stalo, blízká vodní kaple prý skýtá zázračnou vodu, takže by tak jako tak mohli všichni pokračovat v putování.

A také že pokračovali a ani na místy dost úzké stezky na hraně přehradního břehu nepolevila skupina za nastoleného tempa, přitom si ale každý dle libosti stihl užít podzimních barev, do kterých se, sice slabě, ale přece, začalo opírat slunce, průhledů na protější břeh přehrady nebo skal při stezce. Z Junácké louky brzy mohli výletníci poprvé vidět cíl své cesty – hrad Veveří, naplno se ukázal nad vodní hladinou z lávky, kde zkrátka musela přijít fotopřestávka. Pak už zbývalo jen pár set metrů, zaplatit vstupné a vstoupit do areálu královského hradu, jehož sahá do první poloviny 13. století, přičemž každá z následujících etap se nějak zapsala do jeho podoby a v poslední době probíhá jeho postupná rekonstrukce. Ta má mimo jiné odstranit úpravy provedené v minulém století, kdy tu mělo vzniknout centrum pro studenty brněnských univerzit.

Díky plynulosti pochodu měli výletníci dostatek času jak na prohlídku hradního areálu, tak i na občerstvení a také na obchůzku nedalekého, též středověkého, kostelíka Nanebevzetí Panny Marie, kde byl nalezen vzácný obraz Madony z Veveří. Pak už nastal čas dát znamení řidiči autobusu, vrátit se zpět do rušného města, tam počkat na rychlík, co si to k Olomouci šine téměř dvě hodiny, a vyrazit po příjemném podzimním dni domů.

Příští výlet Větrání se koná za dva týdny, v sobotu 4. listopadu. Cílem bude tentokrát půvabné malohanácké Jevíčko, trasa ze Dzbelu vede mimo jiné přes poutní místo Kalvárie u Jaroměřic. Turisté se musí ale připravit na to, že cesta do oblasti na hranici tří krajů bude dopravně poněkud náročnější. Více k výletu najdou v propozicích.


Komentáře