K hanácké Amazonce vyrazila rekordní větračská výprava

Rekordní, hanácké, mezinárodní a blátivé. To jsou přívlastky, které naprosto vystihují předposlední podzimní Větrání, jehož trasa vedla o uplynulém státním svátku ze Senice do Náměště na Hané podél říček Blata a Šumice.

Překvapivá účast vyrovnala dosavadní větrací rekord, tedy 37 lidí, a pokud se připočtou tři psi, šlo o vůbec nejúspěšnější Větrání. Mezi výletníky přitom bylo i třináctiměsíční dítě a také čtyři zahraniční účastnice – do výčtu zemí, odkud pocházejí účastníci Větrání, přibyla Brazílie.

Podzimní rekordy ovšem s sebou nesou i jistá negativa, a tak je třeba se omluvit personálu náměšťské pizzerie Antonio, kam výprava před odjezdem domů doslova vtrhla. I přes snahu o oklepání obuvi venku totiž na podlaze zůstala pěkná spoušť. Přitom lesní úseky nebyly nijak zvlášť hrozné, co se bláta týče. Zato silnice ze Senice do Seničky připomínala kvůli probíhající řepné kampani blátivou řeku a vůbec není divu, že někteří již po prvních kilometrech vypadali, jako kdyby se v blátě koupali.

Ale jistě si účastnici nebudou pamatovat jen bláto. V Senici se nabídla možnost prohlédnout si zdejší kostel sv. Máří Magdalény, zaujaly také dva smírčí kříže, na které jsme po cestě narazili, upomínající na dávné hříchy zdejších obyvatel, anebo protipovodňové kamenné ohrady v Seničce. Nutno dodat, že Senička si uchovává i svoji tradiční podobu s hanáckými grunty kolem návsi s kaplí, a proto je chráněna jako vesnická památková zóna. Na naučné stezce Elišky z Kunštátu pak výletníky pobavilo dost nadnesené označení líně tekoucí uzoučké Blaty hanáckou Amazonkou. Otázka samozřejmě je, jak tok a okolí vypadá při jarní oblevě, nyní se tu ale nikdo necítil jako uprostřed pralesa. I když třeba mokrá dřevěná lávka přes vodu bez zábradlí určitou míru nebezpečí skýtala.

Přirovnání k Amazonce se ale zdaleka nepousmáli všichni, už v Seničce totiž došlo k prvním početním ztrátám ve skupině. Ti s rychlejším krokem jednoduše utekli a zároveň se jádro výpravy nějakou náhodou nepotkalo s dalšími čtyřmi výletníky, kteří se tu chtěli připojit. Ke shledání téměř se všemi ale nakonec došlo u studánky a poutní kapličky ve Svaté Vodě, kde větrači chvíli poseděli.

Po občerstvení výprava nabrala směr Náměšť na Hané, a jak jsem zmiňoval na začátku, po lesních cestách v přírodním parku Terezské údolí obklopujícím údolí řeky Šumice se šlo podstatně lépe než po zablácené silnici u Senice. Dokonce tak dobře, že se skupina roztrhla na několik menších, které se pak znovu sešly až přímo v Náměšti. Protože ale po cestě nebyl žádný výraznější kopec, museli větrači v závěru své cesty zdolat stoupání ve zdejším amfiteátru, kde se v minulosti konal slavný festival Zahrada, a kolem zámku pak zase sejít dolů k vlakovému nádraží. Tím bylo učiněno sváteční turistice zadost a motoráky odvezly výletníky se zhruba 14 kilometry v nohou k jejich domovům.

Poslední podzimní Větrání se koná již tuto sobotu 25. listopadu, jeho trasa opět vede v blízkosti Olomouce. Tentokrát turisté zavítají k lomům u Grygova nebo k mohyle nad Velkým Týncem. Propozice jsou k dispozici zde.
Komentáře