Procházka údolím Sitky

Říčka Sitka nepatří k nejznámějším vodním tokům, ostatně jak by také mohla, když se svými pětatřiceti kilometry délky v tabulkách nevyniká a v ruchu Šternberka, největšího sídla, kterým protéká, hraje spíše druhou roli. Na druhou stranu katastr města stoupá až do lesnatých vrcholků Nízkého Jeseníku a právě tady je šumící tok příjemným partnerem k nenáročné, ale osvěžující procházce.

15 km / mapa / okres Olomouc

Sitka nad Šternberkem protéká půvabným a místy poměrně hlubokým údolím a zvlášť nyní v zimě tu hraje šumění jejích peřejí prim. Pro únik z předvánočního, pracovního nebo jakéhokoliv jiného ruchu ideální místo. Pro začátek patnáctikilometrové vycházky můžeme zvolit obec Huzovou, přičemž je možné vystoupit už na autobusové zastávce u bývalého mlýna. Pak stačí ujít jen několik málo metrů a ze silnice se odpojuje lesní cesta sledující tok říčky. Netrvá to dlouho a ocitáme se poměrně vysoko nad zurčící vodou, cestu lemují obnažené skály a z ní se tyčí k nebi stromy. A ty, co po nedávné vichřici padly, dotváří dojem člověkem nezasažené divočiny.

K vodě ale postupně sestoupíme, mineme při tom ostrožnu, na které kdysi stával hrad zvaný někdy Mutkov a také Huzová podle blízkých vsí. Ať už mu budeme říkat jakkoliv, nezmění se nic na tom, že je hrad dávno opuštěný, zůstaly z něj v podstatě jen zemní valy, když ztratil svůj význam po vybudování nedalekého Sovince.

Po soutoku s potokem Březinou se údolí poněkud sevře, řeka si to šine na jih ke Šternberku a svahy sahají až do výšky 150 metrů nad hladinu. Tok doprovází silnice, na které je též vyznačena cyklotrasa a po které pokračujeme v cestě. Peřeje, kaskádky, umělé opěrné zdi, skály, ale také třeba studánky, konkrétně Vávrova a Pilátův pramen, to vše můžeme po cestě vidět.

A pak už se objeví chalupy Horního Žlebu, ten Dolní je jen kousek po silnici, stačí projít kolem kamenolomu a několika rybníčků. V Dolním Žlebu určitě stojí za prohlédnutí kaplička z konce 19. století v tzv. tyrolském stylu, jako by snad ani do zdejší zástavby nepatřila. Také je možné tu po domluvě navštívit soukromou mini zoo, kde jsou k vidění například velbloudi.

Pak už zbývá jen na chvíli se znovu vrátit do lesa a sledovat modrou či souběžnou zelenou značku, které nás spolehlivě dovedou pod šternberský hrad. Sitka sice městské centrum obtéká, ale až půjdete na vlak či autobus domů, opět se jí můžete držet.
Tip na výlet byl napsán po absolvování vycházky s KČT Šternberk.

Komentáře