Na Rampachu...

Se svými 418 metry není Rampach žádný velikán, v rovinaté krajině Litovelska jej však nelze přehlédnout. Na zalesněný vrch míří turisté hlavně kvůli zdejšímu, nedávno obnovenému, poutnímu místu Svatá Voda na modré značce mezi Cholinou a Loučkou (i my tam během jara byli s Větráním), ale vyplatí se z turistické značky sejít a po lesních cestách se vydat k nejvyššímu místu kopce. Stoupání je to nenáročné...

Přes léto vás při této příjemné procházce doprovodí spousta motýlů a není nouze ani o další zvířectvo – třeba já vyrušil několik srnek a narazil jsem i na lišku. Nevšimnout si nelze také třeba kamenného památníku postaveného k 10. výročí vzniku Československa. Z vrcholu se nabízí výhled na kus Hané lemovaný jesenickou hradbou, v průsecích se postupně ukáže Šternberk, Olomouc a Svatý Kopeček a samozřejmě také Litovel a okolní vesnice. Kousek pod vrcholem lze narazit také na skály, pod nimiž skončil život jistého Kruma z Choliny, který se nestyděl za třicetileté války spolupracovat se švédským vojskem, které z Rampachu vyráželo pustošit zdejší kraj. Po cestě dále k Myslechovicím pak člověk dojde k polím a pastvinám, u nich je možné se ve stínu stromů posadit na další vyhlídce a užít si širšího pohledu na Litovelsko a jesenické hory...

Komentáře