Slatiniště, golem, Amerika. Co jsme viděli okolo Olomouce a vy můžete také?

Olomouc přitahuje pozornost především svým historickým centrem se sloupem Nejsvětější Trojice, radnicí, paláci, řadou kostelů a pozůstatky opevnění, spoustu zajímavostí a pěkných míst ale nabízejí i okrajové části města nebo sousední vesnice. Přesvědčit jsem se o tom snažil během série odpoledních procházek Okolo Olomouce, které jsem připravil v průběhu letošního jara a podzimu. Začátkem listopadu jsme vyrazili na poslední, a tak je vhodný čas se trochu ohlédnout. A případní zájemci tu také najdou mapy všech tras pro inspiraci.

I když byly procházky plánované po okraji města, do centra jsme přece jen zabrouzdali. A ne jednou. Ale třeba na první jarní trase to měl být symbolický odchod z centra, když jsme z náměstí Republiky prošli kolem modelu středověké podoby Hradské brány, která stávala poblíž svatováclavského dómu, a následně se vydali po břehu Moravy do Černovíra a Chválkovic. Po cestě mezi těmito městskými částmi jsme v blízkosti parní vodárny nakoukli na kraj Černovírského slatiniště.

Na několika následujících trasách jsme se pohybovali v blízkosti tzv. fortů, pevnůstek, které Olomouc v minulosti chránily před nepřítelem, a dalších vojenských památek. Takový Hradební okruh, první podzimní vycházka, byl vyloženě zaměřený na vojenské památky v centru (!), už na jaře jsme se ale podívali třeba k fortu v Křelově nebo fortu Tabulový vrch v areálu fakultní nemocnice a také například od míst, kde stál dvojitý fort u železniční tratě v Holici, kde se dnes rozkládá soustava rybníků zvaná Amerika.

Když už jsme u vodních ploch, hned dvakrát jsme procházeli okolo Poděbrad, oblíbeného přírodního koupaliště, jednou právě na cestě z Křelova, podruhé když jsme na podzim přecházeli přírodní rezervaci Plané loučky mezi Horkou a Řepčínem a obdivovali lekníny pohupující se na hladině ve světle zapadajícího slunce.

Během podzimních termínů jsme si těch západů slunce užili až až. Třeba na trase okolo Radhoště, návrší mezi Topolany a Křelovem, také později na cestě z Velké Bystřice, to jsme už ale do města došli za tmy. A vyloženě ve tmě jsme absolvovali Svatokopecké kolečko, trasu z Lošova přes les k bazilice na Svatém Kopečku. Od baziliky jsme si pak užili pěkného výhledu na svítící město.

Při plánování procházek jsem nemohl opominout ani městské hřbitovy – to na závěrečném jarním špacíru – nebo olomouckého golema, jak jsem si překřtil moderní sochu svatého Kryštofa, patrona poutníků, která stojí u dálničního obchvatu u Nemilan. Zrovna toto ale byla procházka, kdy jsme kus cesty museli absolvovat podél dálnice, to nebylo moc turisticky přívětivé. Podobně

Dále už nechám hovořit fotky, jen jeden postřeh ještě: na podzimní procházky se mnou chodili hlavně lidi, kteří pravidelně jezdí na Větrání, na jaře, kdy byla i účast o něco nižší, chodili spíše pro mě nové tváře. A teď už obrázky včetně popisků...

trasa Černovírské slatiništěmapa

Na břehu Moravy...

Parní vodárna u Chválkovic

Černovírské slatiniště

trasa Tabulový vrchmapa

Nová lékárna ve fakultní nemocnici

Fort Tabulový vrch

Pozůstatek staré Nové Ulice, kostel Panny Marie Pomocnice

trasa Křelov a Poděbradymapa

Z křelovského fortu XVII

Moderní křelovský kostel sv. Jiljí

Poděbrady aka Geby

trasa Svatý Kryštof mapa

Smírčí kříž v zahradě školky v Arbesově ul. ve Slavoníně

Slavonín

Boží muka u Nedvězího

Svatý Kryštof aka olomoucký golem

trasa Za Moravou Amerikamapa

Pohled z mostu u kojeneckého ústavu

A ještě jeden pohled na město, tentokrát ze silnice mezi Holicí a N. Sady

Amerika

trasa Z Topolan do Topolanmapa

Boží muka u silnice mezi Topolany a Ústínem

Ústínský žudr

Kaple Panny Marie u kruháče ve Hněvotíně

trasa Na Kopeček a zase dolůmapa

Kaple sv. Donáta u polní cesty z Bukovan na Svatý Kopeček

Věže svatokopecké baziliky

Sousoší anděla s poutníkem ve Chválkovicích

trasa Závěrečný špacírmapa

Z neředínského hřbitova

Lekníny na hladině Bázlerovy pískovny u Černovíra

Z vojenského hřbitova v Černovíře

trasa Hradební okruhmapa

Pozůstatky pevnostního stavidla na Mlýnském potoce pod hradem

Olomoucký hrad

trasa Plané loučkymapa

Odhalené kořeny stromů při nízké hladině Mlýnského potoka u Horky

Lekníny na Poděbradech

Mostek na Planých loučkách

trasa Kolem Radhoštěmapa

Kaple v Ústíně

Slunce zapadající za Zábřežskou vrchovinu

trasa Bystřická procházkamapa

Pohled k Olomouci od Bukovan

Západ slunce ve Velké Bystřici

Pohled na Svatý Kopeček od Bystrovan

trasa Jihozápademmapa

Kostel sv. Ondřeje ve Slavoníně

Výhled na město ze Zlatého vrchu

Boží muka nad úvozem k Nemilanům

trasa Svatokopecké kolečkomapa

Hvězdárna u Lošova

U radíkovské televizní věže

Večerní vstup do zoo na Svatém Kopečku

Žlutavý kostel ve večerní tmě...

Komentáře