Olomouc: Kaple sv. Anny v Droždíně

K bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce, známé korouhvi krajiny tiché a svěcené, lze dojít řadou cest. Strmou poutní alejí od Samotišek, po lesních silničkách od Radíkova či Dolan nebo od zastávky autobusů olomouckého dopravního podniku, co tu každou chvíli funí do svahu. Vystoupíme-li přitom na zastávce Droždínská zatáčka, nabízí se příjemná procházka po "staré" cestě od Droždína, mezi poli a zahrádkami.

A právě při této cestě stojí pohledná a nebývale fotogenicky umístěná kaplička, skvící se na nejedné pohlednici s tematikou svatokopecké baziliky. Pozdně barokní kaple s božím okem ve štítu pochází z druhé poloviny 18. století, je zasvěcena sv. Anně a jako doklad náboženského cítění své doby a zároveň prvek, který dotváří krajinu poutního místa, byla už v roce 1958 prohlášena kulturní památkou.

V Droždíně jde přitom o jedinou sakrální stavbu; není tu žádná další kaple, natož kostel, věřící za pobožnostmi chodili a chodí na Svatý Kopeček, do jehož farnosti ves spadá. Do baziliky místní míří také o hodech, kdy procesí na Květnou nedělí symbolicky vynáší hříchy droždínských obyvatel. Tuto tradici Droždínští udržují s krátkými přestávkami přes tři sta let. Součástí programu hodů je v posledních letech opět také modlitba u kaple sv. Anny.

Za zastávku ale stojí také daleký výhled na Olomouc a široké okolí...Komentáře