Zpět v čase: Kaple v bývalém Muzlově

Zřízení ochranného pásma vodního zdroje u Březové nad Svitavou, odkud proudí voda do brněnských domácností a podniků, byl jistě bohulibý záměr. Za oběť mu ovšem padla vesnice Muzlov, která se rozkládala podél silnice z Březové do Hradce nad Svitavou. Stát zůstal pouze jediný dům a kaple, která v současnosti sice září novotou, ještě nedávno jí ale hrozila demolice.

Před druhou světovou válkou měl Muzlov včetně osady Moravská Dlouhá na padesát domů a tři sta obyvatel, zejména německé národnosti. Jejich poválečný odsun byl prvním pomyslným hřebíkem do rakve, rozhodnutí o asanaci z důvodu ochrany vodního zdroje pak po roce 1948 osud obce zpečetil (a mimochodem namále tehdy měla i Březová nad Svitavou). Poslední muzlovské domy padly s výstavbou II. březovského vodovodu, který byl budován v letech 1972–1975.

Tedy poslední. Ze středu zaniklé vesnice zůstala stát kaple sv. Františka Xaverského, kterou si místní vybudovali v průběhu 19. století. Nejprve to byla jen věž se zvonem, později když se obec rozrůstala, byla k věžovité kapličce přistavěna loď. Místní svou kapli opečovávali, po roce 1948 ale začala v bourané vesnici chátrat a sloužila i jako zdroj stavebního materiálu. Mobiliář kaple prý zachránil jeden sedlák z blízké Radiměře, když jej odvezl na povoze pod senem. Sochy z interiéru pro změnu skončily v kostele v Březové, zvon ve Svitavách. S běžícím časem byl zánik kaple čím dál blíže, v 80. letech se zřítila střecha a na přelomu tisíciletí bylo dokonce rozhodnuto o demolici torza někdejšího muzlovského svatostánku.

Stržení zbytků zdí se ovšem podařilo z iniciativy březovského faráře odvrátit. Torzo kaple se podařilo zbavit náletových dřevin a staticky zajistit, úplná záchrana ale přišla ještě o pár let později – zrekonstruovaná kaple byla slavnostně otevřena 27. září 2018. Jak nicméně můžete níže vidět, nebyla kapli navrácena její původní podoba, naopak tak trochu připomíná vodojem, což byl možná symbolický záměr. Co myslíte?

Historickou fotku jsem si vypůjčil z webu www.zwittau.de, ostatní jsou z mého archivu – a že jich mám více, nezůstalo jen u srovnání dvou snímků jako v případě dřívějších dílů Zpět v čase...

Původní podoba kaple již po demolici obce (www.zwittau.de)

Torzo kaple v roce 2014

Zrekonstruovaná kaple na počátku roku 2020

Zarostlé torzo kaple v roce 2006

Rok 2014

Rok 2020

Rok 2014

Současná podoba, vidět jde i objevená studna.

A ještě pohled dovnitř

Komentáře