Zpět v čase: Partie z Bouzova

Není žádným tajemstvím, že hrad Bouzov, který vévodí kopcům nedaleko Mohelnice a tvarůžky známých Loštic, nebyl v minulosti zdaleka tak pohádkový. Vlastně dalo by se říci, že před 130 lety to byla docela nezajímavá chátrající stavba. Jenže když sem zavítal v roce 1888 arcivévoda Evžen Habsburský, pozdější velmistr Řádu německých rytířů, hrad a okolí mu učaroval, že se rozhodl z něj učinit své letní sídlo. Chtělo to ale někdejší středověkou pevnost, prvně doloženou na počátku 14. století, "trochu" upravit.

Velká romantická přestavba hradu probíhala v letech 1895–1905 podle představ arcivévody a projektu profesora mnichovské techniky Georga von Hauberissera. Stavba začala demolicemi, stržením ruin severního křídla původního hradu, v novém paláci vznikla rytířská síň zdobená mimo jiné erby historických držitelů hradu, která měla sloužit pro zasedání řádu a významné slavnostní akty. Celkovou přestavbou prošel následně jižní palác, další části původního hradu i předhradí doznaly také proměn, mimo jiné v místě staré kuchyně vznikla novogotická kaple. Jako třešnička na dortu nad opravovaným hradem vyrostla mohutná věž – ta, ze které létal pohádkový švec Jíra (ok, byla to její maketa) a ze které je možné se v turistické sezoně rozhlédnout po kraji... Zkrátka a dobře vznikla nádherná iluze středověkého hradu.

Proměnou v běhu času nicméně neprošel jen hrad, který vlastnil až do druhé světové války Řád německých rytířů a který je dnes předmětem soudních sporů. Měnila se také podoba podhradí, jak lze vidět na dvojici obrázků níže. Ten starší, nalezený na Fotohistorii, zobrazuje pohled z náměstí směrem ke kostelu sv. Gotharda a hradu v roce 1860.

Mimochodem slyšeli jste o tom, že na Univerzitě Palackého v Olomouci vznikl díky 3D tisku model hradu před přestavbou? Pokud ne, můžete si o něm něco přečíst zde.Komentáře