Olomouckou radnici zdobí staronové sluneční hodiny

Velká rekonstrukce olomoucké radnice sice ještě nějakou dobu potrvá, ale její snad nejzajímavější část byla před několika dny odhalena – na jihozápadním nároží, tedy na tom k Pavelčákově ulici, se skví nové sluneční hodiny. Vlastně staronové. Původní byly odstraněny za druhé světové války, poté co už za první republiky byly zabíleny, protože připomínaly "staré c. a k. časy". Nyní vytvořil akademický malíř a restaurátor Radomír Surma podle starých vyobrazení jejich téměř přesnou repliku.

V knize Tajemná Olomouc II popsal Antonín Schindler původní nárožní sluneční hodiny ze druhé poloviny 19. století takto: Hodiny byly na jihozápadním rohu radnice umístěny tak, že jejich jedna polovina byla na západní straně a druhá na jižní. Na levé straně byla polovina černého rakouského orla s písmeny F. J. a v dolní částí sedící stařec, pravou paží se opírající o kosu a v levé ruce držící vyhaslou pochodeň. Na pravé polovině hodin jižní strany nahoře byla polovina červenobílé šachované moravské nebo olomoucké orlice s písmeny M. T. V dolní části byla sedící žena držící v levé ruce obrácenou hořící pochodeň. Je pravděpodobné, že žena symbolizovala život a muž smrt. Obě poloviny tvořily celek, pokud jste se na ně dívali z náměstí, lépe řečeno z dnešní Pavelčákovy ulice. 

Hlavní dominanty zůstaly na nových hodinách zachovány – tedy jak půlený heraldický orel s iniciálami Františka Josefa a Marie Terezie symbolizující vazbu města na habsburskou dynastii a monarchii, tak alegorické postavy boha času Chrona a bohyně moudrosti Sapienzy. Na pozadí malíř zachytil idealizovaný pohled na Olomouc v čase, kdy byla důležitou vojenskou pevností a jedním z pilířů obrany monarchie. 

Nepřehlédnutelné sluneční hodiny zabírají plochu více než sedmnáct čtverečních metrů. Protože jsou hodiny umístěné na nároží, mají dva číselníky a polosy, které na ně vrhají stín. Z poloviny se Sapienzou lze vyčíst čas zejména ráno a dopoledne, Chronos hlídá čas odpolední. Zhruba od 11 do 14 hodin je však možné odečíst čas z obou polovin slunečních hodin současně. 

Velké hodiny doplňují ještě dvoje menší mezi radničními okny. Ty ukazují nejen čas, ale například také to, kdy je letní a zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost či jaké je zrovna roční období.
Komentáře