Zpět v čase: U dřevohostické radnice

Dřevohostice, městečko mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, které je jedním z center oblasti zvané Záhoří, se může pochlubit celou řadou stavebních a uměleckých památek. V prvé řadě je to zajímavý renesanční zámek s mohutným obranným předzámčím (v němž je umístěno hasičské muzeum) a obehnaný vodním příkopem, dále kostel sv. Havla, u nějž se tyčí renesanční zvonice, v ulicích pak stojí množství převážně barokních soch a na náměstí nelze přehlédnout statek se záhorským žudrem přímo naproti další dominantě městečka, radnici. A právě ku radnici se v tomto malém návratu v čase podíváme.

Výstavnou radnicí s věží zakončenou pěti "špicemi" se Dřevohostice mohou chlubit už od roku 1521, kdy byl renesanční objekt dokončen. Pětice jehlanovitých vížek má být symbolem hrdelního práva, kterým městečko v minulosti disponovalo a podle něhož mohlo trestat přečiny proti právnímu řádu; dalším takovým dokladem je pojmenování kopce Šibence, přes nějž vede silnice na Holešov. Tyto věžičky ale nebyly vždy špičaté, jak lze vidět na první z historických fotografií níže (z webu Dřevohostic). Městečko totiž v běhu času postihlo několik velkých požárů a nejednou byla poškozena i radnice. Například při požáru v roce 1676 (uvádí se i 1674) budovu poničil výbuch uskladněného střelného prachu, oheň přitom pohltil množství důležitých dokumentů, včetně cenných právních a berních listin a dokladů zmíněného hrdelního práva. Po ničivém ohni v roce 1895 bylo rozhodnuto osadit vížky cibulovitými báněmi, které na radnici vydržely téměř tři desetiletí. 

Další velkou rekonstrukcí, která budově navrátila zacházející krásu, prošla radnice nedávno. Zároveň k ní byl přičleněn i sousední dům, v němž dlouho fungovalo krejčovství a na němž si můžeme názorně ukázat na druhé dvojici fotografií níže, jak razantním zásahem do vzhledu stavby může být výměna oken. A to je dům na novější fotce již zachycený po rekonstrukci, a tedy s novou fasádou. Na záběru ze 40. let (z Fotohistorie.cz) si nelze nevšimnout také benzinové pumpy. V současnosti jezdí Dřevohostičtí tankovat o kus dále směrem na Bystřici a před radnicí se rozkládá parkoviště, které sice na aktuální fotce může vypadat hrozivě, ale vězte, že i tak si náměstí uchovává ještě dost parkové podoby. Jen ještě kdyby šlo odklonit tu hlavní silnici...

Komentáře