Vedle zámku schovaný hrad

Na kopci usazený zámek v Náměšti na Hané nelze v rovinaté krajině mezi Olomoucí a jižním výběžkem Zábřežské vrchoviny přehlédnout. Raně klasicistní sídlo, které si nechal v 18. století postavit hrabě Ferdinand Bonaventura z Harrachu, stojí uprostřed pěkného kruhového parku, ze kterého vybíhají do čtyř směrů lipové aleje – tou od východu, od vlakového nádraží s velkou pravděpodobností k zámku vystoupáte. Zámecký park obíhá úzká dlážděná cesta, snad nikoho neurazím, když řeknu, že jde o nejkrásnější kruhový objezd široko daleko. Ulice se ovšem nejmenuje po zámku, nýbrž nese označení Hrad. A hrad tu skutečně je, poněkud schovaný na hraně kopce nad říčkou Šumicí. Od brány zámeckého parku stačí ujít jen pár desítek metrů kolem restaurace a empírové zámecké kaple Nejsvětější Trojice a vstoupit na lávku – už hravě překonáváme někdejší hradní příkop a dostáváme se do areálu zdejšího původního středověkého sídla, mezi zajištěné pozůstatky zdí a terénních úprav (mapa). Vybudování hradu je připisováno rodu Švábeniců, který Náměšť od poloviny 13. století vlastnil a za kterého byla původní vesnice v roce 1319 povýšena na trhovní městečko; jako možný rok dokončení hradu se uvádí 1252, kdy se Milíč II. poprvé uvádí "z Náměště". O hradu jsou spíše nepřímé zmínky, přímo je zmíněn až z doby husitských válek, kdy ho obsadili přívrženci kalicha. Při tehdejších bojích byl hrad poškozen, ještě do konce 15. století byl ale obýván. Protože ale nebyl příliš pohodlný a prostorný, převzala později jeho sídelní funkci tvrz přímo dole v městečku, přebudovaná časem na zámek. I tento tzv. dolní zámek dosud v Náměšti najdete, naproti obchodnímu středisku, po vybudování horního "harrachovského" zámku zpět na kopci sloužil jako textilní manufaktura a sladovna. Opuštěný hrad, který byl podle památkářů svou ústřední hranolovou věží dokladem pronikání podunajských opevňovacích prvků na sever, mezitím chátral a posloužil jako zdroj stavebního materiálu, mimo jiné právě i pro horní zámek. Později ale byly pozůstatky zdiva zakonzervovány a byl i proveden archeologický průzkum. Od roku 2019 pak návštěvníky hradního areálu vítají tři dřevěné sochy – Jan Lucemburský a náměšťský starosta a farář – na paměť 700. výročí povýšení Náměště na městečko v roce 1319. Pozůstatky hradu jsou volně přístupné, s výkladem k němu vedou i prohlídky sousedního zámku. 


Komentáře