Poslední v kraji

Zatím jen malý krok jsem udělal k poznání kraje mezi Olomouckem a Odrami, který přiléhá k hranici vojenského újezdu Libavá a v jehož (skoro) středu je městečko Potštát. Dosavadní letmé seznámení proběhlo při průjezdech autem – kolem silnice člověk sice vidí pozůstatky lesů sežraných kůrovcem, zároveň ale také přísliby památek a přírodních zajímavostí, o kterých se až tak často nemluví. Po cestě z jednoho nedávného výletu jsme se u jedné ze zdejších památek zastavili – a ne u jen tak ledajaké. Kostelík sv. Jana Křtitele v Lipné (mapa) je posledním dřevěným kostelem v oblasti. Kaple ve vsi nedaleko zmíněného Potštátu stála prý už v době jejího založení ve 14. století, brzy byla rozšířena na menší kostel, současnou podobu ovšem zdejší svatostánek dostal při celkové přestavbě v roce 1746 a při pozdějších úpravách a opravách. Zásadní, záchrannou rekonstrukcí kostel obložený šindelem prošel na počátku 50. let minulého století, v posledních letech pak byla obnovena střecha a střešní vížka – sanktusník, také kamenná ohradní zeď obepínající malý hřbitov kolem kostela. Zajímavé je, že přestože jde o kostelík prostý jak zvnějšku, tak podle nalezených fotek (v době naší zastávky byl uzavřen) i v interiéru, stal se v 90. letech hned několikrát cílem zlodějů, prý vždy do 14 dnů po hodové mši. Zmizel cenný oltářní obraz z poloviny 18. století, také několik soch světců. Nevyčíslitelnou hodnotu měla gotická dřevěná plastika sv. Anny, tu měl někdo ukrást z fary v nedaleké Stříteži nad Ludinou, kde byla ukryta právě před nenechavými lapky. Nenašel jsem informaci, že by byla nalezena... Kostel je přitom už od roku 1958 památkově chráněn jako výjimečná dřevěná lidová architektura, ožívá však jen zřídka – mše svatá se tu koná v červnu ke slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, o Vánocích a při pohřbu na místním hřbitově. Zastavit se u něj a prohlédnout si jej alespoň zvenčí ale můžete kdykoliv. A třeba tuto zastávku spojit s poznáním dalších zajímavostí v okolí, jako jsou větrné mlýn v Partutovicích a Spálově nebo třeba skalní město u Potštátu. Jako to chci, až to bude možné, udělat já...

Komentáře