Od kaple zvané též Kun*ova


Pokud jste někdy jeli motorákem po někdejší Moravské západní dráze z Prostějova na západ a koukali z okna vlaku po okolí, určitě jste si za Konicí, přesněji nad dědinami Jesenec a Dzbel, všimli drobné stavby, která je jako ozdoba krajiny usazená mezi poli (mapa). Jde o kapličku sv. Anny, která tu stojí od počátku 19. století při staré poutní cestě, kudy poutníci mířili právě do Jesence ke kapli, později kostelu sv. Liboria. Poutním místem se Jesenec stal poté, co se tehdejší majitelka panství Zuzana Kateřina Liborie Prakšická ze Zástřizl zázračně uzdravila u zdejší studánky, později se po přímluvách zotavil z nemoci i její manžel a další zázračná událost se týkala opět zbožné šlechtičny, když se uzdravila po prodělané mrtvici. Ale zpět ke kapličce sv. Anny, které se někdy také přezdívá Kundova. Mohlo by se zdát, že je toto přízvisko nepěkné a urážející (a i proto jsem alespoň do titulku tohoto příspěvku jedno písmenko nahradil hvězdičkou), ovšem ve Dzbeli žila rodina Kundova a František Kunda byl na přelomu 18. a 19. století ve vsi rychtářem. Vysvětlující souvislost by se tedy nabízela, byť jsem její potvrzení zatím v mně dostupné literatuře nenašel. Narazil jsem však na zmínku, že by kaple – chráněná památkáři jako hodnotná lidová sakrální stavba s krajinotvorným významem, před několika lety obnovená, leč bez sochy světice ve štítu – měla stát na místě, kde byli popraveni pověšením na šibenici loupežníci, kteří přepadávali, olupovali a někdy i zabíjeli pocestné u nedaleké Sládkovy skály, kde se nachází malý kamenolom s jezírkem – a blízko něj pomník Milady Mackerlové z Prostějova, dívky, která se před lety v jezírku utopila, když se chtěla o letních prázdninách osvěžit v chladné vodě. A co jsem chtěl těmito několika řádky říci? Že vyrazit na procházku, třeba předjarní, u Dzbele nemusí být vůbec ztráta času. Najdete tu klid, zajímavá a pěkná místa (a to si ještě o Jesenci více povíme někdy příště) a ty výhledy také stojí za to. A mimochodem je to kousek do Skřípova, o kterém jsem psal dříve tu
Komentáře