O skřípovských kaplích


Ve Skřípově blízko Konice v současnosti žije něco málo přes tři sta obyvatel, bývaly ale doby, kdy tu tu panoval podstatně větší ruch. Před druhou světovou válkou patnáct set zdejších obyvatel mluvilo především německy, a tak obec zvaná v němčině Wachtl byla v rámci takzvaného brodeckého ostrůvku součástí pomnichovského záboru Sudet. Skřípovská historie má přitom dosud tajemná místa, první písemná zmínka z poloviny 16. století mluví o pusté vsi, zaniklé za husitských válek, němečtí kolonisté později ves obnovili. Dominantou obce je kostel Nanebevstoupení Páně, zaujme ale i soubor čtyř kaplí, památkově chráněný jako ukázka lidového sakrálního stavitelství 19. a  20. století. Největší je kaple Panny Marie Královny nebes, zvaná též U Slunských, se zvoničkou a dvěma věžičkami v průčelí, vysvěcená v roce 1923. Její vznik souvisí s častým zjevováním Panny Marie těžce nemocné Anně Fiedlerové. Panna Marie se nemocné věřící měla během téměř šesti let zjevit 109krát, žádala mimo jiné o zbudování kaple, ve které by se konaly mše, což se ale místnímu knězi nelíbilo a apeloval na sousedy, ať Fiedlerové nevěří. Dokonce byla i podrobena psychiatrickému vyšetření. Kapli nakonec po smrti Fiedlerové nechal postavit její dobrý přítel Franc Fischer. Další tři kaple jsou menší a najdeme je na okrajích obce. Kaple Božského srdce stojí na jižním kraji obce směrem k Brodku, říká se jí také U Šustrů. Postavena byla pravděpodobně v roce 1835. Stavebně velmi podobná, avšak s hrubou fasádou a bez jakýchkoliv stavebních detailů je kaple Panny Marie Lurdské, též Vranešicova, nad místním hřištěm. Čtvrtá z kaplí, také Panny Marie Lurdské a se dvěma věžičkami v průčelí, se pak ukrývá ve stínu stromů při cestě do Šubířova. Pochází z konce 19. století, a protože mi její umístění přišlo nejmalebnější, vybral jsem k tomuto příspěvku právě její fotku... Aby toho nebylo málo, Skřípov se může pochlubit také třeba mokřadem, který je přírodní památkou, nebo několika dochovanými původními usedlostmi a čtyřbokými statky. Pokud byste se sem chtěli vypravit, pak se nabízí pěkná procházka (cca 1,5 hod.) z vlakového nádraží ve Dzbelu kolem kaple sv. Anny, která stojí nad nádražím v polích...

Komentáře