Olomouc: Zvonice sv. Floriána v Lošově

Největším bohatstvím Lošova, nejmladší olomoucké městské části (součástí města je od roku 1980), jsou lesy, které tuto podhorskou vesnici obepínají a tvoří většinu jejího katastru. Lošov je znám také díky hvězdárně, už méně je ale v povědomí stará náves, kterou autobusy od Svatého Kopečku jen projíždějí na zastávky v novější zástavbě. Dominantou návsi je zvonice sv. Floriána, někdy uváděná též jako kaple, které si nicméně z autobusu nelze nevšimnout. 

Stavba je to jednoduchá, hranolová s jehlanovou střechou, postavena byla v roce 1862 a ještě před několika lety byla schovaná pod korunami dvou kaštanů. V minulosti ke zvonici přiléhala ještě stavba na historických pohlednicích označená jako hasičské skladiště; když jsem se ale pokusil toto označení ověřit, narazil jsem na to, že stará hasičská zbrojnice stála v místech dnešní autobusové zastávky, v podstatě naproti nové hasičce ze 70. let minulého století. Na druhou stranu ale zvonice nese zasvěcení svatému Floriánovi, patronovi hasičů a ochránci proti ohni nebo povodním, a místní hasiči o ni také pečují, když je třeba. 

A bývá i pravidelně centrem dění – nejen při květnových Lošovských hodech, kdy od zvonice vychází procesí k bazilice na Svatém Kopečku a bývá tu sloužena pobožnost k uctění památky světce, ale i při dalších akcích. 

Komentáře