Olomouc: Chomoutovské jezero

V nejsevernějším výběžku olomouckého území na městský ruch nenarazíte. Byť tudy uhánějí auta k Uničovu a vlaky na Prahu, dominantním zvukem jsou hlasy ptáků, zejména racků, kterým dotváří pozadí šumění vody. Chomoutovské jezero je největší vodní plochou v Olomouci. Původně šlo o pískovnu, v současnosti je přírodní památkou a součástí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Koupání je tu sice zakázáno, po naučné stezce ale lze jezero po břehu obejít a dozvědět se řadu zajímavostí. 

Těžba štěrkopísku v prostoru mezi Chomoutovem a Štěpánovem, v nivě při soutoku menších řek Oskava a Sitka, přitékajících z Jeseníků, s Moravou probíhala v malém měřítku pro pokrytí místní potřeby už před sto lety. Po druhé světové válce rozsah postupně rostl a po roce 1964, kdy byla spuštěna systematická velkotěžba, dosáhla chomoutovská pískovna maximálních rozměrů. V roce 1968 nicméně těžba skončila a pískovnu zcela pohltila vyvěrající podzemní voda. Vzniklé jezero později našlo vodohospodářské využití, když po téměř dvacet let zásobovalo Olomouc pitnou vodou. Bylo však nutné oddělit hrází Velké jezero (cca 69 ha), odkud se voda pro město čerpala, od Malého jezera (cca 6 ha), které dlouhá léta sloužilo jako skládka a byly zde mimo jiné odloženy různé vozíky nebo ocelová lana coby pozůstatky po skončené těžbě, ale také velké množství polystyrenu. 

V 80. letech byly jako zdroj pitné vody pro Olomouc upřednostněny podzemní vrty v jiných lokalitách, jezero bylo ale dál vedeno jako rezervní zdroj. V roce 1990 se stalo součástí nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a o tři roky později jako přírodní rezervace v rámci této oblasti, přičemž v roce 2010 došlo ke změně formy ochrany na přírodní památku. Chráněné území nicméně zahrnuje jak plochu Velkého jezera a jeho ostrovů, tak Malého jezera a mokřady mezi nimi a regulovaným tokem Oskavy. Po vyhlášení ochrany území byla mimo jiné částečně odstraněna skládka z Malého jezera, například se zmíněným polystyrenem "pomohla" povodeň v roce 1997. 

Důvod ochrany Chomoutovského jezera je při návštěvě vidět a slyšet na první dobrou. Na Velkém ostrově hnízdí početná kolonie racka chechtavého, pravidelně na jezeru hnízdí také vzácný racek černohlavý a celkově tu ornitologové zaznamenali přes 160 ptačích druhů. Malý ostrov je mimo jiné zajímavý dochovaným fragmentem lužního lesa, který ale kvůli vlivu trusu hnízdících kormoránů a volavek uschl. Doma jsou tu také bobři nebo četní zástupci obojživelníků. Zaznamenáno je i na 300 druhů cévnatých rostlin, například masožravá bublinatka jižní, blatěnka vodní nebo šípatka střelolistá. 

S ohledem na ochranu zejména hnízdících ptáků nejsou na jezeře povoleny jiné aktivity než rybolov a jachting, u kterého je dáno omezení maximálního počtu bezmotorových plavidel. Na koupání tedy zapomeňte. Ovšem po březích jezera vede naučná stezka, jejíž zastavení nabídnou mnohou zajímavost o jezeře a životě v něm a v jeho blízkém okolí, blízko křižovatky hlavní silnice na Uničov a místní silnice do Březců byla také vybudována dřevěná ornitologická pozorovatelna, z níž lze ptačí život jezera sledovat na vlastní oči. Okruh kolem vody měří něco málo přes 4 km, do Chomoutova k nejbližší zastávce autobusu je to necelý kilometr. 

Pokud byste chtěli Chomoutovské jezero zahrnout do delší procházky, nabízí se například možnost dojet vlakem do Štěpánova a vydat se z nádraží k jezeru po pěšině podél železniční trati. Po naučných stezkách kolem jezera, přes Chomoutov a blízké jezero Poděbrady (kde je koupání dovoleno!) lze pak dojít až na dohled centra Olomouce – přímo před radniční orloj je to zhruba 11,5 km (viz mapa). 

Komentáře