Arboretum se rozrostlo o zemědělskou expozici

Arboretum. Ten nápis nelze ze serpentin staré silnice mezi Litovlí a Mohelnicí u vesničky Měník přehlédnout. Upozorňuje na zámecký park v Bílé Lhotě, který v první polovině 20. století proměnil Quido Riedel, vystudovaný a nadšený dendrolog ze statkářského rodu, vlastnící tehdy bělolhotský zámek, v druhově bohatou sbírku okrasných a exotických stromů, poblíž vysázel také ovocný sad. Bohužel původní podoba parku utrpěla za tuhých zim ve 40. letech a pak také vinou nedostatečné péče poté, co majetek Riedelů propadl státu, respektive do správy místního národního výboru. Postupem času si ale začali místní hodnotu pustnoucího parku uvědomovat a začalo se blýskat na lepší časy. V 60. letech pak park převzalo do správy Vlastivědné muzeum v Olomouci a po nejnutnější obnově a dosadbě ho v roce 1968 zpřístupnilo jako arboretum. To je dnes národní přírodní památkou, přičemž se v tematických částech parku nachází na 300 druhů dřevin především z jižní Evropy, Asie i Severní Ameriky a také mnoho vzácných květin. Zeleň doplňuje rybník pokrytý lekníny, skalky, hraniční kameny z okrajů bělolhotského panství či smírčí kříž objevený při výkopech na přelomu tisíciletí, ale také renesanční portál původně z Loštic, který je jakousi branou do prostoru, kde stávala někdejší tvrz. Nejen děti pak jistě potěší i další prvky, jako je velká šachovnice nebo altánek s knihovničkou. Návštěva arboreta nicméně již není jen o samotném parku. V těsné blízkosti byla s letošním létem zpřístupněna nová zemědělská expozice, která zahrnuje jednak výstavu nejrůznějších nástrojů a strojů, které se dříve v zemědělství využívaly (nechybí například secí stroj, mlátička s lisem na slámu či kočár, na kterém sedláci jezdili do města) a jednak i záhonky s ukázkami bylinek či nejrůznějších užitkových plodin nejen z našich krajů. Provozovatelé tu navíc zbudovali i obří pískoviště pro děti, kdyby se náhodou na výstavě nudily. Tedy na závěr zbývá dodat jediné: až uvidíte blízko Litovle nápis Arboretum, jeďte k němu. Více informací najdete tady. Mimochodem návštěvu Bílé Lhoty můžete spojit s výletem po Litovelském Pomoraví dle tohoto mého dřívějšího tipu


Komentáře