Olomouc: Číslo popisné 335, nejužší dům

O Ztracené ulici v centru Olomouce se říká, že přišla ke svému jménu poté, co byly otevřeny další spojnice olomouckého hradu a vznikajícího města a ona tak ztratila svou obchodnicko-řemeslnickou funkci. Jak víme dnes, zas tak ztracená z tohoto pohledu není, a navíc v ní můžeme najít jednu olomouckou raritu – nejužší olomoucký dům.

Je jím dům číslo popisné 335, s modrou fasádou, poměrně nenápadný, zhruba v polovině ulice po prvé ruce, jdeme-li směrem k Hornímu náměstí. Jeho uliční průčelí měří necelé tři metry, přesněji 2,9 metru, a do každého z podlaží se vešel pouze jediný otvor, vchod či okno, do ulice. Interiéry mají v nejužším místě pouze 2,2 metru.

Nejužší dům a jeho drobet širší soused
Podle šířky průčelí ve Ztracené si můžeme udělat obrázek, kolik místa bývalo vyhrazeno pro jednotlivé měšťanské domy ve středověkém městě. Že nejde o ojedinělý případ, přitom dokládá hned sousední, jen o pár desítek centimetrů širší dům, v němž je v současnosti rychlé občerstvení, nebo některé domy v Riegrově ulici či kolem sv. Michala.

Mohlo by se zdát, že do tak „malého“ domu se těžko vejde všechno, co člověk potřebuje ke spokojenému životu. Jenže zdání klame. Jsou tu pokoje, kuchyň, toaleta, schodiště spojující všechna podlaží, dokonce i světlík.

Je ovšem třeba říci, že uliční průčelí domu ve Ztracené je opravdu jeho nejužší místo a že se dům na protáhlé parcele směrem k Ostružnické ulice rozšiřuje. V Ostružnické už se v přízemí vešel do pětimetrového průčelí široký vchod do prostor dnes využívaných jako obchod a v patrech už jsou okna dvě. A protože má dům vchod z obou ulic, má i dvě domovní čísla: ve Ztracené je to orientační číslo 19, v Ostružnické 26.

Ještě něco stručně k historii domu. Nedávno citlivě zrekonstruovaná budova si zachovala dodnes svůj původní ráz ze začátku 18. století, kdy byl znovu na starších základech a v původní výměře vystavěn po ničícím požáru v roce 1709. Základy jsou pravděpodobně ze 16. století, šlo o právovárečný měšťanský dům, přičemž majiteli byli hlavně řemeslníci, obchodníci, ale i ranhojič. Dům je v současnosti v soukromých rukou, chráněný coby součást olomoucké památkové rezervace, status nemovité památky ovšem nemá.

V Ostružnické jsou oba domy širší

Komentáře