Foto: Co zbylo z c. a k. pevnosti Olomouc

Olomouc bývala důležitou vojenskou pevností na severu rakouské říše, chránící přístup k Brnu a zejména k Vídni. Mohutné opevnění svíralo město až do přelomu 19. a 20. století, přičemž bylo budováno ještě krátce před zrušením pevnosti. Byť většina hradebních valů vzala již dávno za své, vojenská historie je do olomouckých ulic pevně vetknuta dodnes...

Středověké opevnění někdejšího olomouckého hradu a města

Studentská ulice: Staroměstská kasárna a hradba s baštou ze 16. století

Tzv. Růžová branka ve Studentské ul.

Michalský výpad v Bezručových sadech

Korunní pevnůstka v Bezručových sadech

Barokní prachárna v Korunní pevnůstce

Sádrový model olomoucké pevnosti v polovině 18. stol.

Terezská brána při třídě Svobody

Tzv. vodní kasárna v centru města

Mlýnská ulička

Zákoutí u bývalé vojenské pekárny

Torzo Špitálského bastionu a budova bývalé vojenské pekárny

Bývalé sídlo velitelů dělostřelectva

Bývalá Hanácká kasárna

Vojenská nemocnice v klášteru Hradisko

Dochovaný ravelin při sokolském hřišti

Pozůstatek tzv. Salzerovy reduty nedaleko teplárny

Fort Tabulový vrch v areálu fakultní nemocnice

Fort Tabulový vrch v areálu fakultní nemocnice

Z chodeb fortu Tabulový vrch

Fort XVII v Křelově

Expozice na fortu XVII

Fort XIII na Nové Ulici

Fort IV v Bystrovanech

Fort XX v Křelově

Bývalá mírová prachárna mezi Neředínem a Křelovem

Vojenská studna v Samotiškách pod Sv. Kopečkem

Fort Radíkov

Pozůstatky pevnostních stavidel na Moravě

Torzo bastionu v Bezručově ulici

Komentáře