6. března 2015

Foto: Co zbylo z c. a k. pevnosti Olomouc

Olomouc bývala důležitou vojenskou pevností na severu rakouské říše, chránící přístup k Brnu a zejména k Vídni. Mohutné opevnění svíralo město až do přelomu 19. a 20. století, přičemž bylo budováno ještě krátce před zrušením pevnosti. Byť většina hradebních valů vzala již dávno za své, vojenská historie je do olomouckých ulic pevně vetknuta dodnes...Středověké opevnění někdejšího olomouckého hradu a města
Studentská ulice: Staroměstská kasárna a hradba s baštou ze 16. století
Tzv. Růžová branka ve Studentské ul.
Michalský výpad v Bezručových sadech
Korunní pevnůstka v Bezručových sadech
Barokní prachárna v Korunní pevnůstce
Sádrový model olomoucké pevnosti v polovině 18. stol.
Terezská brána při třídě Svobody
Tzv. vodní kasárna v centru města
Mlýnská ulička
Zákoutí u bývalé vojenské pekárny
Torzo Špitálského bastionu a budova bývalé vojenské pekárny
Bývalé sídlo velitelů dělostřelectva
Bývalá Hanácká kasárna
Vojenská nemocnice v klášteru Hradisko
Dochovaný ravelin při sokolském hřišti
Pozůstatek tzv. Salzerovy reduty nedaleko teplárny
Fort Tabulový vrch v areálu fakultní nemocnice
Fort Tabulový vrch v areálu fakultní nemocnice
Z chodeb fortu Tabulový vrch
Fort XVII v Křelově
Expozice na fortu XVII
Fort XIII na Nové Ulici
Fort IV v Bystrovanech
Fort XX v Křelově
Bývalá mírová prachárna mezi Neředínem a Křelovem
Vojenská studna v Samotiškách pod Sv. Kopečkem
Fort Radíkov
Pozůstatky pevnostních stavidel na Moravě
Torzo bastionu v Bezručově ulici
P.S.: Na stránce Olomouc - perla Moravy si můžete stáhnout průvodce po vojenských památkách v centru Olomouce - zde

Žádné komentáře:

Okomentovat