S Větráním za klidem i romantikou Pomoraví

Až do výstavby rychlostní silnice z Olomouce na Mohelnici plynul čas na březích řeky Moravy západně od Litovle poměrně klidně. Dnes idylku v koutě přírody, který Lichtenštejnové přetvářeli v park plný romantických staveb, narušují tisíce aut, přesto tu lze kus klidnějších dob nasát. Přesvědčit se můžete na sobotním Větrání.

Trasa výletu tvoří okruh mezi obcí Mladeč a osadou Nové Zámky se stejnojmenným zámkem, jenž je v současnosti využíván jako ústav sociální péče. V prostoru, který protínají řeka Morava a zmíněná rychlostní silnice se dodnes dochovalo několik z drobných staveb, kterými Lichtenštejnové svůj romantický park vyzdobili. Příkladem může být torzo sloupové Rytířské síně na vrchu Třesín, který je protkán systémem jeskyní a opředen řadou pověstí.

Účastníci po cestě zavítají také do sousední vísky Měník, přes níž serpentinami klesá původní císařská silnice z Olomouce do Čech, a do Řimic, na jejímž okraji stojí pravoslavný kostelík sv. Ludmily. Délka trasy se pohybuje od 10 do 13 kilometrů, podle zájmu účastníků.

Sraz výletníků je naplánován na 8:10 na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci – pod digitální tabulí s odjezdy spojů MHD před budovou. Vlakem v 8:34 se odjíždí do Červenky, kde se přestoupí na motorák do Mladče. Po kolejích je plánován i návrat do Olomouce, v závislosti na tempu vlakem v 14:21 nebo 16:21 ze zastávky Mladeč, jeskyně. V druhém případě se účastníci vrátí do Olomouce v 17:25.

Obyčejná zpáteční jízdenka pro jednu osobu vychází na 97 Kč, majitelé In karty jedou za 73 Kč. Kromě případného občerstvení již účastníci po cestě nic dalšího neplatí. Zdarma si zájemci jako obvykle budou moci na cestu zapůjčit krokoměr pro změření svého výkonu.

Účast na Větrání je na vlastní nebezpečí, trasa je vedená většinou po lesních a polních pěšinách, není vhodná pro vozíčkáře. V případě špatného počasí se výlet nekoná.

Přihlásit se na procházku Novozámeckým Pomoravím můžete v události na Facebooku zde. Informace k dalším letním termínům Větrání pak najdete zde.

Mapa trasy (zdroj: mapy.cz)


Úvodní foto: Litovelsko.eu

Komentáře