Foto: Procházka Veligradem

O tom, kde se rozkládala metropole Velkomoravské říše, bájný Veligrad, se vedou dlouhá léta spory, jako nejpravděpodobnější se na základě řady archeologických nálezů a zmínek ve středověkých písemných památkách jeví lokace na území dnešního Starého Města a Uherského Hradiště. V současnosti převládající názor přitom tvrdí, že nejprve se rozkládalo přední město říše u Mikulčic, nejpozději za Svatopluka se centrum přesunulo právě k ústím Salašky a Olšavy do Moravy. 

I když se to nejspíš nebude zastáncům jiných teorií líbit, přijměte pozvánku na fotografickou procházku po místech někdejšího sídla krále Svatopluka a arcibiskupa Metoděje. Fotky sice pocházejí z několika cest do Starého Města a Uherského Hradiště či přes ně, naznačená cca 9kilometrová trasa jde však hravě zvládnout na "jeden zátah" včetně prohlídky expozice v Památníku Velké Moravy. Mimochodem, v jednom dřívějším článku jste se mohli vydat po stopách Velkomoravské říše napříč celou Moravou...

Cestu začneme na nádraží v Kunovicích.
Podél hlavní silnice je třeba se vrátit kousek do Uherského Hradiště...

... u křižovatky tř. Maršála Malinovského a Solné cesty
se dříve rozkládal židovský hřbitov. 

O něco výše se na Sadské výšině rozkládal církevní areál
s velkým kostelem, hypotetické Metodějovo sídlo. 

Výšina poskytuje krásný výhled nejen na Hradiště, ale i na vrcholky Chřibů. 

Sejdeme zpět do města, symbolicky projdeme Matyášovou bránou
v někdejší jezuitské zahradě...

... po několika krocích se otevře pohled na jednu z nejkrásnějších nádražních budov u nás. 

O několik kroků více opačným směrem pak stačí k dosažení Masarykova náměstí.

Do 18. století stál uprostřed náměstí kostel, jak si lze všimnout na modelu města.
Zasvěcena sv. Jiřímu byla i dávná kaple, jejíž trosky se našly pod základy strženého kostela. 

Dominantou náměstí je tak dnes chrám sv. Františka Xaverského s dvouvěžovým průčelím,
na nějž navazuje někdejší jezuitská kolej. V ní lze navštívit informační centrum. 

Na opačné straně náměstí zaujme sgrafitem a freskami zdobená budova lékárny a kašna. 

Prostřední ulice spojuje Masarykovo náměstí s Mariánským.
Uprostřed se tyčí věž staré radnice. 

Mariánské náměstí zdobí morový sloup, za rohem pak
věž prozrazuje kostel Zvěstování Panny Marie. 

V blízkosti kostela stojí další svatostánek, tentokrát bývalá synagoga.
Dnes je v ní knihovna. 

Vrátíme se však na Mariánské náměstí a pokračujeme Otakarovou ulicí
k bývalé vojenské zbrojnici, dnešní galerii Slováckého muzea. 

Nedaleko je Moravní náměstí... 

... z něj vede lávka na druhý břeh Moravy...

... do Starého Města. 

Kostel sv. Michala, viditelný dobře už z lávky, stojí na místě někdejší velkomoravské rotundy.
Mezi hroby je taktéž vyznačena část půdorysu velmožského paláce.  

Druhou dominantou hřbitova je kaple sv. Jana Křtitele.

Stavbou, která poutá nejvíce pozornosti, ovšem není ani hřbitovní kostel, ani radnice... 

... nýbrž budovaný moderní chrám sv. Ducha na náměstí Velké Moravy.

Jeho průčelí se na okolí usmívá. 

Chrám stojí v těsném sousedství...

... Památníku Velké Moravy. 

Památník vyrostl nad objevenými základy velkomoravského kostela Na Valách.

Expozice v památníku ukazuje pravděpodobnou podobu Veligradu...

... a prostřednictvím fiktivního Mojslava také život v době Velké Moravy. 

Cestou k vlakovému nádraží pak nejde nenarazit
na areál Kovozoo s majákem - rozhlednou Šrotík. 

Nedaleko něj v ulici Pod Cukrovarem mezi dalšími průmyslovými areály
se nachází další archeologická lokalita - Špitálky s částí základů kostela.  

A tady už je konečná... tedy závěr procházky - staroměstské nádraží. 

Komentáře