Větrání se vydá po stopách horníků na zemské hranici

I ve druhé polovině letních prázdnin mohou příznivci nenáročné turistiky vyrazit s Větráním do terénu. Již tuto sobotu se zájemci mohou vydat na Hřebečské důlní stezky u Moravské Třebové po stopách ukončené těžby uhlí a žáruvzdorných materiálů.

Následovat poté budou odpolední procházky k Hranické propasti a po březích řeky Hloučely na Prostějovsku, letní Větrání pak zakončí v sobotu 5. září Velehradský špacír vedoucí na proslulé poutní místo a do archeoskanzenu v sousední Modré. Na všech výletech se účastníci dozvědí zajímavosti o daných lokalitách, a jak je dobrým zvykem, mohou si vypůjčit krokoměr na změření počtu ušlých kroků.

Nejvíce kroků přitom větrači jistojistě našlapou tuto sobotu na Hřebečských důlních stezkách, tento celodenní výlet bude z dosud uskutečněných Větrání nejnáročnější, minimálně co do své délky. Na účastníky čeká sedmnáctikilometrová cesta mezi Mladějovem na Moravě a Moravskou Třebovou s tím, že hned v úvodu bude třeba zdolat 200 metrů převýšení, aby pak trasa výletu postupně klesala z hřebenu k Moravské Třebové.

Na hřebenu, po kterém probíhá stará zemská hranice mezi Čechami a Moravou, lze vystoupat na rozhlednu Strážný vrch, která poskytuje výhled na kus Moravskotřebovska, po cestě si pak účastníci prohlédnou portály zaniklých štol anebo odhalí tajemství Rezavého potoka. V případě dostatku času výlet zakončí prohlídka Moravské Třebové, jednoho z center někdejšího Hřebečska, které bylo do druhé světové války osídlené výhradně Němci.

Na výlet vyrážíme jako tradičně z Olomouce, zde sraz proběhne v 6:55 před hlavním nádražím, pod digitální tabulí s odjezdy MHD. Olomoucké vyjde zpáteční jízdenka bez slev na 302 korun, je samozřejmě možné zakoupit jízdenky skupinové, v tom případě bude cena na osobu nižší. Odjezd expresem v 7:16 do České Třebové, tam přestup na motorák s odjezdem v 8:30 na Moravskou Třebovou. Účastníci se mohou přidat také po cestě, prezence proběhne v 9 hodin na nádraží v Mladějově na Moravě.

Trasa výletu má lehce přes 17 kilometrů, vedených převážně po lesních cestách, pohodovým tempem a se zastávkami by měla zabrat kolem šesti hodin. Cesta zpět z Moravské Třebové je tak plánována po 17. hodině s příjezdem do Olomouce v 18:44. Případně je možný pozdější odjezd v 19:08 s příjezdem do České Třebové v 19:43 a do Olomouce ve 20:44.

Účast na výletě je na vlastní nebezpečí. Trasa vede poddolovaným územím, je tedy nutné dbát pokynu na značkách a tabulích po cestě. Vhodné jsou pevné boty, vzhledem k panujícímu teplému počasí doporučujeme dostatek tekutin a pokrývku hlavy, nebude na škodu repelent.

Facebookovou událost výletu najdete zde, ostatní plánovaná Větrání pak zde.

Komentáře