Santini, kočáry a národní památky - TurNovinky 9/2017

Poslední únorové Turistické novinky vycházejí sice se zpožděním, ale přece jen nabité informacemi, které by vás mohly zajímat. Zmíníme se o nových národních kulturních památkách, barokních slavnostech nebo meandrech Odry.

Tři nové národní kulturní památky
Mezi nejvýznamnější součásti kulturního dědictví České republiky od minulého týdne patří vedle třinácti památek v Praze a v Čechách také barokní klášter Louka u Znojma, krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně a Společenský dům v Opavě. Někdejší premonstrátský klášter Louka, jehož výstavba nebyla dokončena, patří k nejcennějším ukázkám pozdně barokního stavitelství na Moravě (viz článek o barokních klášterech). Stavby Ernsta Wiesnera z let 1926 až 1930 na brněnském Ústředním hřbitově zastupují ukázky expresivního ztvárnění strohé racionální architektury, Společenský dům v Opavě od Leopolda Bauera, dokončený v roce 1910, pak zase reprezentuje přechod ze secese a moderny k předválečnému a meziválečnému klasicismu a historismu.

Do Regiojetu nově s kolem
Ve vlacích společnosti Regiojet mohou cykloturisté nově převážet svá jízdní kola, držáky na ně budou postupně umístěny v tzv. low cost třídě. V současné době firma ladí rezervační systém pro brzké spuštění služby.

Odra a Olše blíže turistům
Nová naučná stezka u Šilheřovic, lávky pro pěší, sedmadvacet metrů vysoká věž s výhledem na meandry Odry nebo třeba cykloboxy pro úschovu jízdních kol. Na to všechno se během letoška mohou turisté těšit v okolí Bohumína na obou stranách zdejšího úseku hranice s Polskem. Novinky zde budou vybudovány díky přeshraničnímu projektu Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí.

Rekonstrukce svatého Mořice
Jednu z nejvýraznějších olomouckých staveb, chrám sv. Mořice, by mělo brzy zahalit lešení. Gotický svatostánek projde velkou rekonstrukcí, při níž dojde k mimo jiné opravě venkovních fasád či vyčištění okenních vitráží, po dokončení by měla být přístupná i druhá z chrámových věží. Restaurování se dočká i zdejší klenot, barokní Englerovy varhany, které patří k největším v Evropě, a vzniknout zde má malé muzeum varhanářství. O chrámu si můžete něco málo přečíst v článku o gotických památkách na Moravě.

Bouzovské varhany
Opravu varhan chystají také na Bouzově, zatím však chybějí finanční prostředky. Proto Národní památkový ústav společně s obcí vyhlásily veřejnou sbírku na obnovu hradních varhan, které pak budou moci dále doprovázat slavnostní události konané na hradě. Své příspěvky mohou dárce zanechat v kasičkách přímo na hradě nebo je možné přispět na účet 35-1801694369/0800.

Cestovní kočáry v muzeu
Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem pro návštěvníky připravilo novou expozici věnovanou cestovním kočárům, tedy těm, které sloužily k meziměstským cestám. Kromě toho si zájemci budou moci také vedle restaurovaných kočárů prohlédnout jeden vrak, aby si mohli udělat představu, kolik práce asi dá, než se z nálezu stane muzejní exponát. A kdo by rád již jeden tip na léto, nechť si zapíše termín 22. a 23. července. To v Čechách v zámeckém parku proběhne oblíbený Josefkol, letos jubilejní desátý, který navíc připomene, že letos to bude dvě stě sedmdesát let, co dorazil kardinál Troyer ve svém zlatém kočáře, který mu záviděla i Marie Terezie a který je k vidění v olomouckém Arcidiecézním muzeu, do Olomouce.

Santiniho barokní slavnosti
Na začátku února se vzpomínalo 340. výročí narození architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, a to nejen ve Žďáru nad Sázavou, kde stojí snad nejznámější jeho realizace, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Tím ovšem letošní připomínky této význačné osobnosti a vůbec také připomínky významu baroka pro naše země nekončí, naopak. Už tuto sobotu se ve Žďáru rozeběhne cyklus přednášek Rok baroka, během kterého se bude mimo jiné hovořit právě o sv. Janu Nepomuckém jako světci českého baroka, a třeba 9. června se můžete těšit na muzejní noc, jejímž hlavním tématem bude hvězda jako hlavní symbol Santiniho architektury. Více na www.santini.cz.

Jarní Větrání už brzy
Na závěr si ještě dovolím upozornit na blížící se jarní etapu mnou pořádané série pěších výletů po zajímavých místech Moravy a Slezska. Výletování zahájíme 18. března hledáním jara podél toku hanácké říčky Blaty, další výlety pak povedou například do Březové nad Svitavou, do Vidnavy, na Moravskou Saharu nebo k Pulčínským skalám. Potřebné informace jsou k mání zde.

Turistické novinky, zkráceně TurNovinky, se snažím vydávat každou neděli, ať máte dost času na naplánování případného výletu na další víkend. Pokud chcete na nějakou novou zajímavost ve svém okolí upozornit, dejte vědět dole v komentáři. Přehled turistických akcí nejen Klubu českých turistů na nejbližší dny najdete tady.

Komentáře