Sahara, Venušiny misky a Pulčínské skály – plán Větrání na květen

Květnové výlety Větrání zavedou příznivce nenáročné pěší turistiky do tří působivých lokalit, jejichž části jsou chráněny jako národní přírodní památky či rezervace. Nejprve to bude oblast nazývaná jako Moravská Sahara, poté se výletníci vypraví až k hranici s Polskem na Vidnavsko a koncem měsíce je pak v plánu cesta do Pulčínských skal na Valašsku.

Moravská Sahara
Na Moravskou Saharu se můžete s Větráním vydat v sobotu 6. května. Jde o rovinatou oblast mezi Bzencem a Rohatcem na Hodonínsku, která byla v minulosti lidskou činností natolik využívána, až bylo odkryto její písčité podloží – odtud přirovnání k africké poušti. Původně se tu však rozkládal hustý dubový les. O opětovné zalesnění Moravské Sahary se postaral v 19. století lesní inspektor Jan Bedřich Bechtel, který ale nechal sázet méně náročné borovice, lesu se však dodnes říká Doubrava. Podél trati do Břeclavi se ovšem písčitá půda ukazuje v plné kráse a právě tu byla vyhlášena národní přírodní památka Váté písky, táhnoucí se na sever i na jih od nádraží Bzenec-Přívoz.

Toto nádraží bude výchozím místem patnáctikilometrové trasy výletu. Kromě severní části Vátých písků prochází také třeba přes bývalé vojenské cvičiště, které je také chráněno jako přírodní památka. Účastníci se dále podívají přímo do Bzence a vystoupají nad město na hradiště Starý hrad se zříceninou kaple sv. Floriána. Závěrečná část trasy pak vede mezi vinicemi na nádraží v Moravském Písku.

Vidnavský vandr
Na druhý z výletů se vyráží v rámci Sportovního dne Univerzity Palackého netradičně ve středu 10. května. Vidnavský vandr ovšem nebude ani o písku, ani o vinicích. Dnes málem zapomenuté městečko Vidnava bývalo kdysi centrem regionu a mimo jiné sídlem okresního soudu, jeho někdejší význam dodnes připomíná řada památek, jako je zámek nebo bývalý kněžský seminář. Po jejich krátké prohlídce trasa výletu město opouští a ubírá se do zvlněné a lomy poseté krajiny Žulovské pahorkatiny, kde se ukrývá pověstmi opředený skalní útvar Venušiny misky, chráněný jako národní přírodní památka, nabízející pěkný výhled na kus javornického výběžku.

Pěkný výhled nabízí také Boží hora u Žulové, přes kterou bude trasa v ideálním případě pokračovat. Přece jen je Jesenicko dopravně hůře dosažitelné, a tak se počítá i s variantou kratší trasy zakončené v Černé Vodě, odkud by se k nejbližšímu vlaku vracelo autobusem. Pokud však vše půjde podle plánu, výlet bude zakončen po prohlídce místních zajímavostí v Žulové na nádraží tak, aby se výprava stihla ještě za světla vrátit do vnitrozemí.

Foto: Mapy.cz, freedompetr
Pulčínské skály
Výlet do Pulčínských skal je připraven na poslední květnovou sobotu, tedy 27. května. Největší pískovcové skalní město na Moravě se rozkládá v Javorníkách na území obce Francova Lhota a je chráněné jako národní přírodní rezervace. K vidění tu jsou rozličné skalní útvary jako Přední či Zadní kostel, Propadlý hrad nebo Kazatelna, také třeba jeskyně Hladomorna či Zbojnická. Turisté sem míří po celý rok, v zimě za vyhlášenými barevnými Pulčínskými ledopády.

Ledopády sice na trase výletu větrací výprava těžko uvidí, jinak ale na čtrnáctikilometrové trase vedoucí z Lidečka přes Pulčín do Horní Lidče bude k vidění většina z výše jmenovaného a k tomu řada dalších přírodních krás Valašska.

Propozice k jednotlivým výletům najdete na stránce Větrání, zde zmiňme jen to nejdůležitější. Sraz účastníků je vždy ve stanovený čas před hlavním nádražím v Olomouci, pod světelnou tabulí s odjezdy spojů MHD. Účastníci neplatí žádné startovné, pouze dopravu (možno i skupinově) a případné vstupy do památek. Účast je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, je nutno dbát obecných zásad turistiky a řádů chráněných oblastí. Doporučuje se dbát na vhodnou obuv a oblečení s ohledem na charakter trasy a předpovídané počasí. Je též vhodné mít s sebou občerstvení již z domu, při plánování výletů se sice počítá s nějakou občerstvovací rezervou, při větším počtu účastníků ovšem může docházet ke zdržení. Aktuální informace k výletům se vyplatí sledovat v jejich facebookových událostech.

Komentáře