Zpět v čase: Vyškovské náměstí

Snad neexistuje místo, které by si od doby svého vzniku, založení či objevu uchovalo dodnes svoji původní podobu. Platí to o lidských sídlech i o krajině okolo. A občas může být zajímavé podívat se v čase zpět – ostatně knihy věnované starým pohlednicím nebo fotografickým srovnáním "včera a dnes". Tak si i já tu a tam dovolím takový malý výlet časem... S prvním se podíváme na Masarykovo náměstí ve Vyškově.

Někdejší biskupské město je v současnosti známo především díky blízkosti vojenského prostoru, ovšem má co nabídnout i turistům. A není toho vůbec málo! V pěkném centru, které je městskou památkovou zónou, stojí za pozornost například zámek, který si zvelebovali olomoučtí biskupové, zejména pak Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Za něj byl zámek barokně přestavěn a dostavěn, zřízena v něm byla bohatá obrazárna a biskup nechal obnovit i zámeckou zahradu, které dominuje lodžie o sedmi obloucích. Tehdy se také Vyškovu začalo přezdívat Moravské nebo Hanácké Versailles. Mimochodem Vyškov je označován jako původní centrum Hané, jak dosvědčují některé staré mapy. Kousek od města v zaniklé vísce Hamlíkov prý měly najít útočiště děti, které pověstný krysař odvedl z německého Hameln, a v onom výše zmíněném vojenském prostoru byl zaměřen střed Československa.

Nyní ale zaměřme pozornost k dalším stavebním zajímavostem a dominantám Vyškova, které vidíme i na současné fotografii a pohlednici z roku 1899 (kterou jsem našel na webu Fotohistorie.cz). Přímo na náměstí, které se dnes jmenuje Masarykovo, stojí radnice s vysokou věží. Druhá věž v pozadí pak patří farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Jak nelze při pohledu na dvojici zobrazení přehlédnout, obě věže prošly v uplynulých 120 letech proměnou. Kostelní věž dostala novou báň při rekonstrukci po roce 1900, věž radnice (o níž jsem psal již zde) pak byla částečně znovuvystavěna po druhé světové válce. To ale nejsou jediné "staleté rozdíly" v této části náměstí: V běhu let byla mimo jiné rozšířena budova někdejší První kontribučenské spořitelny (zakrývající kostel), která patřila k významným podporovatelům českého kulturního života a školství ve městě. Domy v jejím sousedství (tedy na záběrech vpravo) nejsou v současnosti původní, jde o poválečné novostavby. Později zmizel i měšťanský dům nalevo od spořitelny, při ústí ulic Husovy a Jana Šoupala na náměstí, na jeho místě v současnosti stojí moderní obchodní objekt. Také třeba přibyly stromy okolo morového sloupu...Komentáře