Starý Jičín, hrad výhledů, pokladů a dívky čekající na vysvobození

Množství pověstí váže se k hradu Starý Jičín, který si trůní na osamělém kopci nad stejnojmennou obcí v Podbeskydí a člověk by musel být slepý, pokud by ho při cestě ze středu Moravy směrem na Frýdek-Místek přehlédl. A to jde o zříceninu, byť pravda opečovávanou a částečně rekonstruovanou, můžeme si však jen domýšlet, kolik pozornosti by hrad na sebe strhával ve své původní podobě a pevnosti. Nicméně i ruiny hradních budov a opevnění, které postupně vyrůstaly snad už od konce 12. století k ochraně staré obchodní stezky, budí respekt. Kromě toho má být podle pověstí na hradě ukryt možná jeden, možná více pokladů, které se v minulosti pokusili odvážní lidé získat, ovšem zdaleka se neobohatili tak, jak by si představovali – dostalo se jim spíše ponaučení z chamtivosti. Starý Jičín má ale také svou zakletou dívku, která dlouho již čeká na vysvobození, a jak se zdá, ještě dlouho čekat bude. Vypráví se o ní následující: Asi v létě 1750 měl na již opuštěný hrad dorazit jeden vandrovní tovaryš, a že ho cesta unavila, posadil se tu na schody a usnul. Spal a spal, když v tu uslyšel blížící se hudbu a zpěv. Otevřel oči a uviděl krásnou dívku oděnou v černých šatech. Smutným hlasem mu pravila, že je již dlouho zakletá a že zrovna nastal den, kdy může být vysvobozena. Stačí když na ni počká o půlnoci a políbí ji, ať už bude mít urozená dívka jakoukoliv podobu. Odměnou za vysvobození mu měl být velký poklad. Tovaryš se nemohl dočkat, když však přišla půlnoc, přiletěl na nádvoří drak. Mladík se nejdříve lekl, ale pak si vzpomněl, že dívka může mít jakoukoliv podobu, tak se jal draka políbit. Ten však otevřel tlamu, načež se z ní vyvalil takových puch, že se mladíkovi přitížilo a raději z hradu utekl. V tu se za ním ozval znovu ten smutný dívčin hlas, který pravil, že teď bude muset čekat dál na vysvobození a že ji bude moci vysvobodit ten, kdo jako dítě vzejde z kolébky vyrobené ze dřeva dubu rostoucího u hradní brány. Jenže dub už dávno nestojí a jeho ztrouchnivělé dřevo shořelo, tedy dívka asi čeká dál, až vyroste nový strom a současní zachránci hradů vystaví novou bránu... Samozřejmě nepředpokládám, že věříte na draky, ale kdoví. Nicméně hrad je volně přístupný a pohodlně dostupný pro pěší a cyklisty po asfaltové cestě z obce Starý Jičín, vstup na hrad se platí jen v případě pořádání kulturních akcí. A pak také pokud se chcete rozhlédnout po okolí z obnovené hranolové věže, která slouží jako rozhledna a také jako výstavní prostory. Mimochodem výhled z hradu vás dostane, ať už se podíváte směrem k Novému Jičínu s beskydskými vrcholy v pozadí nebo třeba k Moravské bráně. Webovky hradu najdete zde a díky webkameře můžete dění na hradě sledovat i z pohodlí domova. Ale to není ono... Komentáře