O (ne)obyčejné kapličce u rybízu

Na první pohled vypadá kaplička na fotce jako docela obyčejná, jako jedna z těch, kolem kterých projedete autem bez přibrzdění a bez ohlédnutí ve zpětném zrcátku. Jenže tato kaple u Zadního Arnoštova, místní části města Jevíčka, zvaná též podle lokality "U Rybízu", zas tak obyčejná není, jak se ukázalo během nedávné rekonstrukce. Ta měla vrátit drobné sakrální stavbě z 18. století, která již i přes památkovou ochranu dlouhá léta chátrala u silnice z Jevíčka na Svitavy, důstojnou podobu. Vrátila jí ale více. 

Při opravě, ke které město Jevíčko přistoupilo v roce 2018, byly pod vnitřními nátěry nalezeny původní barokní nástěnné malby, a to jednak na stěnách, ale i klenbě kaple. V Památkovém katalogu se sice píše, že malby "nemají nejvyšší uměleckou hodnotu, ale dotvářejí interiér a dobře dokumentují dobovou náboženskou atmosféru". Čelní stěnu kapličky zdobí výjev sv. Josefa s Ježíškem a Pannou Marií, kterým žehná Bůh Otec s holubicí Ducha svatého, na klenbě tuto malbu završují andělé. Podle restaurátorky, která na obnově maleb pracovala, je takovéto zobrazení Svaté rodiny v interiéru lidové drobné kaple překvapující.  

A kdo za to může? Nápis pod Svatou rodinou praví, že kapli i s výzdobou nechal postavit k poctě Ježíše, Panny Marie a sv. Josefa v roce 1768 jistý Josef Anton Marckes, zřejmě tehdejší místní obyvatel. A do jisté míry také město Jevíčko, které rozhodlo o restauraci objevených maleb pro budoucí generace. Za provedenou rekonstrukci bylo město i nominováno na památkářskou cenu Patrimonium pro futuro, která vyzdvihuje příklady dobré praxe z památkové péče. 

Tedy až někdy pojedete nebo budete jinak mířit z Jevíčka na Svitavy přes Zadní Arnoštov, u kapličky se zastavte a věnujte jí kousek pozornosti. A zamiřte pak i do samotné vesničky, i když na to také na první pohled nevypadá, nachází se tu několik pozoruhodných staveb. V prvé řadě je to určitě obnovená samostatně stojící zvonice z 2. poloviny 19. století, zajímavé průčelí má částečně roubená budova někdejší rychty a díky moderně adaptované původní sýpce, kterou si lze rezervovat pro ubytování, se Zadní Arnoštov před nedávnem dostal do médií zabývajících se moderní architekturou. 

Na závěr ještě vysvětlení toho rybízu. Do Zadního Arnoštova se jezdilo (a možná stále jezdí, nemám ověřeno, pardon) za samosběrem rybízu na zdejší plantáži. Přímo u zmiňované kapličky je sjezd ze silnice, při kterém sběrači parkovali. 

Komentáře