Pár slov o polní kapli za dálnicí


Najít něco zajímavého k některým stavbám, na které člověk při svých toulkách narazí, není občas vůbec jednoduché. A někdy se to prostě nepovede. Příkladem může být kaple Panny Marie Svatokopecké ukrývající se ve stínu stromů při rozcestí mezi poli u Daskabátu (mapa). Na dohled je vojenský újezdem Libavá, kaple je od "své" obce oddělena dálnicí, která byla zamýšlena právě jako jakási hranice mezi prostorem využívaným vojskem, tehdy sovětským, a územím civilním. Na webu Daskabátu jsem o kapličce našel jen pramálo, jistou naději dávaly zveřejněné kroniky z počátku 90. let, ale ty se o kapli nijak zvlášť nezmiňují, byť jinak připomínají i peripetie s trasováním oné dálnice nebo historii zaniklých dědin, které se po druhé světové válce ocitly ve vojenském prostoru. 

A tak se musíme (možná jen prozatím) spokojit s málem. Polní kaple byla postavena místním sedlákem Ignácem Bajgarem na okraji jeho pole v roce 1884, přímo v kapličce se lze dočíst i to, že byla vysvěcena na narozeniny císaře Františka Josefa I., tedy 10. srpna 1884. O tom, jestli Ignáce Bajgara vedlo ke stavbě kaple zabezpečení dobré úrody anebo jiná pohnutka, se mi najít nepodařilo. 

To nicméně nemění nic na tom, že je tato místní památka starší než současná kaple sv. Jana Nepomuckého stojící ve středu obce protáhlé podél staré silnice z Olomouce na Lipník. Původně uprostřed obce stávala socha sv. Jana Nepomuckého a vedle ní dřevěná zvonice. Na jejím místě v polovině 19. století Daskabátští vybudovali kapli, do které sochu světce přenesli. Na počátku 20. století tato kaple ale nepostačovala potřebám místních věřících, navíc část jejích prostor dočasně využívali ke garážování stříkačky hasiči. A tak ve středu obce vyrostl svatostánek nový, vysvěcený 5. září 1909. 

Ale zpět k polní kapličce za vesnicí a za dálnicí. Jak je vidět z fotek, které lze na internetu dohledat, byla stavba ještě před nedávnem v bídném stavu, podařilo se ji však obnovit. A to vlastně skoro dvakrát, protože před čtyřmi lety místní odstraňovali následky řádění vandalů, kteří mimo jiné fasádu opravené kaple počmárali spreji a zničili přístupový mostek. Bajgarova polní kaple Panny Marie Svatokopecké tak je jako nová a může být cílem procházky, byť o klidu na rozjímání si tu kvůli dálnici můžete nechat jen zdát. Mimochodem já podél dálnice od kaple pokračoval dál ke Kocourovci a Přáslavicím (přičemž přes dálnici je hezky vidět i lesík v místě někdejší tvrze Otěhřiby a výhled na masiv Oderských vrchů také stojí za to) a následně přes Mrsklesy došel na vlak do hlubočského Mariánského Údolí – viz tato mapa jako tip na procházku... 

A mimochodem ještě jednou: o kousek dále, za Velkým Újezdem se u dálnice ukrývá další kaple i se studánkou, psal jsem o nich zde.

Komentáře