23. května 2019

Co jsme viděli okolo Olomouce podruhé

O tom, že se přitažlivá a něčím zajímavá místa nacházejí nejen v centru Olomouce, ale i jejím v těsném okolí, jsme se přesvědčili už vloni. Se začátkem jara jsme se letos do terénu vrátili a během odpoledních vycházek po pracovní době navštívili další známé i méně známé lokality, které rozhodně není důvod nechávat si pro sebe. A tak se pojďte podívat, kam jsme všude od března dosud zavítali. 

19. května 2019

Tajné hřebečské putování zavedlo k mokřadům, páře i na scestí

S řekou Moravskou Sázavou a s hlavní tratí Olomouc – Praha jsem spojil poslední z jarních výletů Větrání, dopředu jsem však neprozradil, kudy přesně povede jeho trasa. A musím přiznat, že chvílemi jsem netušil i já, kam nás lesní cesty chybějící na mapě vedou. Místy náročné putování střední částí Zábřežské vrchoviny ale jinak bylo více než příjemné, nejen díky slunci nad hlavou. 

13. května 2019

Když kvete Poruba

Ostravská Poruba bývala do začátku minulého století zemědělskou obcí, pak sem začal pronikat průmysl i rušnější život z nedaleké Ostravy. Skutečný zlom ovšem přišel po druhé světové válce, kdy bylo rozhodnuto na nepoddolovaném porubském katastru vystavět nové centrum někdejší průmyslové metropole Československa. A tak vzniklo velkoryse pojaté sídliště pro desetitisíce lidí, jehož jádro je dnes jednou z ostravských památkových zón. A i když mezi bloky domů ve stylu socialistického realismu procházejí rušné dopravní tepny, dá se tu žít. A když rozkvete všudypřítomná zeleň... 

5. května 2019

Účastníci expedice prošli s Větráním kousek Pomoraví

Rok se s rokem sešel a studenti aplikovaných pohybových aktivit (APA) z olomoucké fakulty tělesné kultury se opět chystají se svými handicapovanými hosty na expedici plnou sportovních a cestovatelských zážitků. A protože je na expedici čekají i pěší výlety, měl jsem opět tu čest kousek jejich přípravy vést pod hlavičkou Větrání. Oproti loňsku byla výprava APAčů i větračů výrazně menší, ovšem společně jsme v rozkvetlém Litovelském Pomoraví absolvovali větší kus cesty než vloni. 

1. května 2019

První máj na Rochusu

Nad Uherským Hradištěm ve svahu Černé hory vyrostl v nedávné době menší skanzen, který přibližuje lidovou architekturu, zvyky nebo tradiční zemědělství této části slováckého Dolňácka. Nese jméno Rochus jako celý rozlehlý park v místech bývalého vojenského cvičiště, pojmenování odkazuje na zdejší kapli sv. Rocha, která byla na vrcholu hory postavena jako upomínka na morovou ránu v roce 1680. A zrovna dnes, na prvního máje, tu bylo veselo – stavěla se májka a otevíraly pastviny, zpívalo se, děti si mohly leccos zajímavého vyzkoušet...