Příspěvky

Podzim završila procházka k týnecké mohyle

K hanácké Amazonce vyrazila rekordní větračská výprava

Po moravské hranici u Svitav

Putování k Jevíčku bylo i přes nástrahy dopravy a vichru krásné