1. června 2013

Olomouc: Jezuitská škola (depozitáře Vlastivědného muzea)

Olomoucká univerzita si letos připomíná 440 let od svého vzniku, respektive udělení promočního práva zdejší jezuitské koleji, a tak je záhodno si připomenout, kam tehdejší studenti chodili do školy. Leccos již napověděl článek o konviktu a další nápovědou budiž, že ten dům je docela nezbytný pro komunikaci ve městě – kdo nechce být přejet tramvají, rád uhne do proraženého průchodu, byť poničeného vandaly…