31. srpna 2011

Hřebečsko, kulisa dopravních tepen

Železniční koridor z Olomouce přes Českou Třebovou na Prahu, silnice od Olomouce na Hradec Králové a Liberec či od Brna, potažmo Vídně, do Polska. To jsou trasy, kudy denně proudí stovky, ne-li tisíce lidí ve vlacích nebo vozech přes oblast, které se před druhou světovou válkou říkalo Schönhengstgau - česky Hřebečsko.

27. srpna 2011

Morava v UNESCO, UNESCO na Moravě

Česká republika je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v současnosti zastoupena dvanácti významnými památkami či areály, sedm z nich přitom leží na historickém území Moravy, zbylých pět najdete v Čechách, české Slezsko není mezi "světovými divy" prozatím zastoupeno. Na následujících řádcích si stručně představíme moravské divy, postupně, jak byly na seznam UNESCO zařazovány. 

21. srpna 2011

Vítejte na blogu Moravského turisty

"Ta naše Morava je jistě krásná zem..." zpívá se v jedné známé lidové písni. Moravský turista, tedy já, přišel jednou s nápadem vytvořit internetovou moravskou turistickou encyklopedii, která by obsáhla všechna zajímavá, krásná či jinak přitažlivá místa Moravy a Slezska. Na encyklopedii začal pracovat, nejprve s vervou, postupně však ubývalo času a turista zjistil, že na to tak nějak nestačí a vytvořit tak obsáhlé internetové dílo sám je docela nemožné, zvlášť kdyby ještě informace měly být pravidelně aktualizované. Vždyť encyklopedie měla obsáhnout přes tisícovku míst a pak dále významné stavby, organizace, naučné stezky... Zkrátka všechno, co by výletníkům mohlo připadat zajímavé. 

Práce na encyklopedii utichly, ale Moravský turista, ač toho času stále nemá příliš a spíše to bude ještě horší, jde na to znovu, ale jinak. Již nechce obsáhnout všechno, ale chce Moravu a Slezsko tak nějak představit formou blogu v tematických celcích, jak například Morava renesanční, kde vedle sebe určitě budou v jednom příspěvku stát měšťanské domy ve Slavonicích, historické jádro Telče, ale i tovačovský zámek, který na pohled nevypadá tak lákavě. Známé i méně známé zajímavosti nějak spolu spjaté. 

Blog bude vznikat, jak to časové podmínky a další okolnosti dovolí, bez termínů, lhůt. Určitě se tu brzy již ale něco dočtete, tak vyčkávejte a klidně turistujte bez Moravského turisty, pak tu třeba budete moci zavzpomínat na pěkný výlet a zároveň dostanete tip na další...